Close
Etteplan Digitala tvillingar

Digitala tvillingar

Våra kunder har ett permanent behov av att driva sin verksamhet framåt genom att utveckla nya produkter eller automatisera produktionen. Om ni vill dra nytta av avancerad simuleringsteknik är Etteplan er partner. Vi skapar digitala tvillingar för att korta ner era ledtider och minska riskerna inom produktutveckling, produktion, eftermarknad och mjukvarutestning. 

Nyckelfördelar
Snabb tid till marknad
Lägre investeringsrisker
Produktsäkerhet
Ökad transparens i samarbetet

”Digital tvilling” hänvisar till en virtuell simuleringsmodell av en maskin eller produktionslinje med förmågan att imitera användningen och beteendet hos den faktiska maskinen eller produktionslinjen i realtid. Modellen simulerar också på ett autentiskt sätt produktens naturliga användningsmiljö och arbetsprocess. Tvillingen kan användas för att simulera driften av en utrustning eller produktionslinje i en virtuell miljö innan man fattar beslut om tillverkning. Det hjälper till att spara kostnader och minska riskerna i kostnadskrävande investeringar. 

 

Om ni betraktar en digital tvilling som en lösning för era utvecklingsutmaningar, hjälper vi till alltifrån de första stegen till att underhålla simuleringsmodellen. Vi hjälper er också att använda modellen för olika funktioner som produktutveckling, produktion och eftermarknadstjänster. I simuleringsmodeller av mobila maskiner använder vi till exempel Meveas avancerade programvara.  

Digitala tvillingar i produktutvecklingen 

Etteplan kan utveckla en digital tvilling, dvs. en simuleringsmodell av en del av er maskin eller produkt, som ni sedan använder för att förutsäga hur den aktuella delen beter sig. Vi kan också skapa en simulering av en hel maskin eller process och därmed förutsäga hur hela processen fungerar i realtid.  

Våra tjänster omfattar konstruktion av mekanik, elektrifiering, automatisering och intelligens för den fysiska enheten, såväl som testning av mjukvarulösningen med användning av den digitala tvillingen. Med hjälp av simuleringsmodellen kan vi samla in värdefulla användarupplevelser tidigt i produktutvecklingen och spara kostnader. 

Med våra tjänster minskar ledtiden i kundens produktutveckling eftersom olika produktalternativ och mjukvaror kan testas i ett tidigt skede. Riskerna i samband med investeringen minskar också, eftersom ett investeringsbeslut kan fattas efter att produktens funktion har bekräftats av simuleringsmodellen. 

Konstruktion och testning med en digital tvilling minskar kostnaderna för prototypstadiet med 30 till 50 procent och ledtiden för produktdesign med 20 till 30 procent. Metoden är särskilt användbar vid utformning och introduktion av nya produktgenerationer och för att hantera en produkts hela livscykel. 

Med simuleringsmodellen blir kommunikation mellan experterna inom produktutveckling enklare och mer konkret, eftersom alla kan arbeta med samma modell utan att förlora överblicken över produkten som ska utvecklas. 

 
Digital tvilling i designen av en produktionslinje 

Etteplan hjälper kunderna att använda den digitala tvillingen för produktionsinställningar. En virtuell simuleringsmodell kan till exempel användas för att utforma en ny produktionslinje eller lägga till automatisering i en befintlig linje. Konstruktion och testning av maskinhydraulik, mekanik, automatisering och andra egenskaper hos storskaliga industriella utrustningar och produktionslinjer är kostnadseffektivt med en digital tvilling. Den gör att man kan upptäcka fel och flaskhalsar på ett tidigt stadium, och den gamla produktionslinjen kan köras utan avbrott tills en lämplig lösning hittas. 

Vi hjälper våra kunder att uppmärksamma de ergonomiska kraven på arbetsstationer längs produktionslinjen i ett tidigt skede av planeringen. En virtuell modell kan hjälpa till att fastslå exempelvis att automatisering eller samarbetsrobotar (cobots) i vissa arbetsfaser kan förbättra arbetsergonomin och förebygga arbetsrelaterade sjukdomar. 

En utmaning för ett tillverkningsföretag kan vara att hantera produktvarianter, vilket innebär att man behöver ändra en produktionslinje för att möta kundernas förändrade behov. Vi hjälper våra kunder att automatisera befintliga produktionslinjer och utforma cobots, eller förbättra arbetsmiljön i produktionsmiljön för att följa ändrade förordningar.  

Digital tvilling för eftermarknadstjänster

Etteplan kan hjälpa till om er utmaning är att utveckla och förbättra era tjänster och er verksamhet inom eftermarknad. Vi utvecklar en digital tvilling av er produkt som passar för utbildning och marknadsföring, till exempel till kundmöten och mässor. Den digitala tvillingen reser tillsammans med den bärbara datorn och kräver inga tunga eller svårtransporterade enheter. Simuleringsmodellen kan användas för att ge kunden en användarupplevelse som matchar faktiska driftsförhållande och för att demonstrera maskinens drift i gruvor och andra ställen som är svåra att komma åt. 

Utbildning för distributörer och maskinoperatörer som använder en digital tvilling spar utbildningskostnader genom att maskinen som är i drift inte behöver tas ur produktion. 

Vi skapar också digitala tvillingar som kunder kan använda för att presentera ny teknik, såsom operatörsassisterade mjukvarulösningar, IoT-baserade lösningar för datainsamling eller lösningar för autonom körning. I modellerna skapar Etteplan en virtuell miljö som matchar den verkliga situationen och som också använder VR- och AR-teknik. 

Vi använder också den digitala tvillingen för att utveckla nya lösningar för tillståndsövervakning åt våra kunder. Den digitala tvillingens realtidsanslutning till en maskin öppnar möjligheter för övervakning av tillstånd och förebyggande underhåll. Digitala tvillingar installerade i en fysisk enhet kan förutsäga och simulera maskinens drift under användning och ger ännu mer intelligenta meddelanden till operatören. 

Matts Eriksson

BU Director Engineering Solutions
+46 70 310 33 90
Send e-mail

Ställ en fråga till Matts Eriksson eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA