Close
Etteplan Elektrisk konstruktion

Elektrisk konstruktion

Etteplan levererar omfattande elektriska konstruktionsprojekt för kraftverk (kärnkraft, vatten och vind), kraftdistribution, elektrifiering av byggnader och processer, energilagring och explosiva atmosfärer enligt ATEX. Etteplan har specialkompetens inom de krav som ställs för elektrifiering inom massa- och pappersindustrin, energiindustrin, kemisk industri, metallindustrin och byggnadsindustrin. Vi erbjuder tekniska konstruktionstjänster för låg-, medel- och högspänningssystem. 

Nyckelfördelar
Hög effektivitet
Mätbara resultat genom samarbetsmodell
Kontinuerliga förbättringar av kostnadseffektiviteten
Teknik och leverantörsoberoende

Elektrisk konstruktion för krävande industriella anläggningar 

Våra tjänster omfattar design av elektriska transformatorstationer både för industriella tillämpningar och försörjningssystem för att ge högsta möjliga nyttjandegrad för kundens maskiner och processer. Vi är specialister på att utforma avbrottsfria kraftlösningar (UPS) för de mest krävande industriella tillämpningarna, såsom kraftverk. Etteplan har industriledande kunskap inom batteriteknik som garanterar avbrottsfri kraft (UPS).

Kostnadseffektiv konvertering och teknisk dokumentation
Etteplan DRAW
Läs mer

Som er teknikpartner skapar Etteplan mervärde genom att tillhandahålla omfattande projektleveranser och tillhörande högkvalitativ teknisk dokumentation. Vi erbjuder även tjänster för installation, övervakning, testning och driftsättning. Genom Etteplans goda geografiska täckning i Finland, Sverige och Tyskland kan vi utföra de flesta projekt från flera platser. Vi erbjuder också kostnadseffektiva och högkvalitativa tjänster inom elektrisk konstruktion från våra teknikenheter i Kina. 

Våra kunder: Elektrisk konstruktion

Etteplans tjänster inom elteknik och kraftsystem omfattar: 

Anbudstjänster: Etteplan hjälper kunden under anbudsprocessen, till exempel med att definiera tekniska specifikationer, utvärdera offerter och granska dokumentation. 

Tjänst för kundanpassning och produktunderhåll
Etteplan LEAN
Läs mer

Projektledningstjänster: Etteplan kan ta ansvar för de tekniska och kommersiella aspekterna av projektledningen i projekt för elektrisk konstruktion, leverans av transformatorstationer eller andra projekt inom kraftsystem. 

Elektrisk systemdesign: Etteplans solida kompetens och kunskap inom systemteknik är en fördel under konceptutvecklingen och systemdesignen av kraftverk och styrsystem, inklusive växelrum, växlar, skåp, utmatningsfält, kopplingsdosor och elförbrukare. Vi uppfyller både nationella och internationella krav. Häri ingår funktionell konstruktion och systemkonstruktion i kombination med systemsäkerhet och designsäkring. 

Elektrisk detaljdesign: Etteplan tillhandahåller hanterade tjänster till kunder som vill lägga ut processen för elektrisk detaljdesign helt eller delvis. Tjänsten omfattar montering, produktion och köpritningar, installationsstöd, driftsättning, testning och dokumentation. 

Eftervård: Optimering av den elektriska utrustningen efter projektet, att utbilda medarbetarna med projektrelaterade kurser, felsökning inom kort tid och jourtjänst som en specialtjänst.

Riskbedömning: Etteplan granskar kommersiella och säkerhetsrelaterade risker i kundens processer och verksamhet. Vår tjänst innefattar en riskbedömningsrapport och rekommenderade åtgärder. 

Tjänster som uppfyller ATEX-kraven 

Etteplan har specialkompetens för utformning av farliga miljöer och anläggningar i enlighet med kraven i ATEX 137 eller DSEAR för farliga ämnen och explosiva atmosfärer. Våra tjänster kring EX-anläggningar ingår vanligtvis i större instrumenterings- och elektrifieringsprojekt, där säkerheten är central. Etteplan har en lång historia av att uppfylla kundernas behov av elektrisk konstruktion inom kemi-, stål-, gas-, gruv- och energiindustri, för att nämna några. 

I tjänsterna ingår: 

• Konstruktion av ATEX-kompatibla fabrikslinjer och utrustningar 

• Verifiering av kretsar Ex(i) 

• Klassificering av farliga områden 

• ATEX explosionsskyddsdokumentation 

Långvariga partnerskap med våra kunder säkerställer effektivitet och kontinuerlig förbättring av våra kunders processer. Kunderna uppskattar vår transparenta samarbetsmodell som ger mätbara resultat och är inriktad på kontinuerlig processförbättring och kostnadseffektivitet. Bland Etteplans kunder finns Nokian Tyres, SSAB, Outokumpu, Ovako Wire, Andritz, Sandvik/Roxon, Raumaster, Vattenfall, Stora Enso, Atlas Copco, Westinghouse, Bombardier Transportation, Seabased, Siemens, Alstom och ABB, BAYER AG, Lanxess och Covestro. 

 

 

Erik Sundström

Head of Sales, Technical Communication Solutions
+46702238511
Send e-mail

Ställ en fråga till Erik Sundström eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).