Close
Etteplan Projektledning

Projektledning

Etteplans kunnande inom projektledning uppfyller de högsta kraven på kvalitet och effektivitet. Våra beprövade projektledningsmetoder säkerställer att överenskommen tidplan och budget följs, och att riskerna i projektet minimeras. Styrgruppen, som sätts ihop av kunden och Etteplan, följer upp projektets framgång utifrån projektledarens projektrapport och allmänt vedertagna åtgärder. 

Nyckelfördelar
Kontroll över tidplan och budget
Kvalitet och överensstämmelse med kraven
Öppenhet och effektivitet i projektkommunikationen
Snabba resultat med agila metoder
Aktiv ändringshantering

Öppenhet och samarbete är centrala framgångsfaktorer 

Planering och genomförande av projekt hör till Etteplans nyckelkompetens. Det slutliga målet med projektledning är att hantera och leverera kunduppdrag utifrån överenskommen omfattning, tidplan och budget. 

De viktigaste framgångsfaktorerna för Etteplans projektledning är: 

  • Vi säkerställer ett gott och öppet samarbete med kunden. Att ha en välorganiserad styrgrupp för projektet säkerställer god kommunikation och en transparent beslutsprocess. Styrgruppen ansvarar för att fatta alla beslut i projektet vad gäller projektets omfattning, budget och tidplan. Modellen med en styrgrupp gör att kunden har full insyn i och inflytande över projektets framsteg. 

  • Vi enas om projektets baslinje med kunden. Vi enas om en baslinje oavsett hur enkelt eller komplicerat projektet kommer att bli. För att se till att projektomfattningens fokus är korrekt kan Etteplan genomföra en förstudie, vilken är en liten genomförbarhetsstudie eller en kravanalys. En förstudie kan användas för att mildra projektrisker och förbereda beslutsfattandet inför det verkliga genomförandeprojektet. Ett typiskt resultat från ett sånt uppdrag är en rapport, en teknisk specifikation eller ett förslag till projektplan. 

  • Vi använder rutiner för ändringshantering och kommunikation för att säkerställa att baslinjen alltid hålls reda på och kontrolleras. Etteplan har ett detaljerat ramverk för godkännandekriterier. Det är indelat i aktiviteter enligt faserna i projektets genomförandeprocess. 

 

Effektiv projektledning för att säkerställa snabba resultat och hög kvalitet 

Etteplans projektledningsmodell kan tillämpas på olika typer av projekt. För att främja beslutsfattande, projektkvalitet och framsteg använder Etteplan projektgrindar som kontrollpunkter för styrgruppen och projektledningen. 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett projekt är att definiera nödvändiga roller och ansvar. Etteplans uppgift i projektledningen är att säkerställa lagarbete och motivation för att uppnå projektmålen. Etteplans experter och projektledare har omfattande utbildning inom projektledning och teknikledning och kan säkra ett effektivt arbetssätt. 

Etteplan har alla nödvändiga system och verktyg som konstruktion, kommunikation, rapportering, dokumenthantering, och etablerar även integrationen med kundens IT-infrastruktur. 

Jan Berneryd Etteplan

Jan Berneryd

Sales Director
+46 70 243 82 23
Send e-mail

Ställ en fråga till Jan Berneryd eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA