Close
Etteplan Säkerhetsteknik

Säkerhetsteknik

Säkerhet, miljö och kundfokus är i dag centrala frågor för alla industriföretag. Därför är det viktigt att även säkerhetstekniken följer företagets övergripande strategi. Etteplan har utvecklat unika specialisttjänster som hjälper kunderna att möta denna utmaning och garantera säkerheten för nya fabriker, maskiner och elektronik. Vi erbjuder även tjänster för att förbättra både säkerhetsplaneringen i stort och säkerheten för kundernas produktionsanläggningar, verktyg, maskiner och processer.

Med våra tjänster kan du känna dig trygg med att verksamheten uppfyller de regulatoriska kraven som ställs i en global affärsmiljö. Samtidigt säkerställer du fungerande service och underhåll och får en stabil grund för tillväxt.

Nyckelfördelar
Undvik kostsamma tillbakadraganden och misslyckanden
Förbättrad säkerhet
Följ senaste standarder och lagstiftning
Fokusera på kärnverksamheten

Specialistkunskap i maskin- och anläggningssäkerhet

Att bedöma potentiella risker och säkerhetsrisker kräver djupgående kunskap om teknik och arbetsrutiner. Praktisk implementering och tolkning av EU:s lagstiftning, direktiv och standarder kan vara en avskräckande uppgift. Att tolka lagstiftningen, direktiven och standarderna på olika marknadsområden och tillämpa dem kan kräva otroligt mycket arbete: bara inom EU finns drygt 30 direktiv och att förstå och hålla reda på dem alla kan visa sig nästintill omöjligt för maskintillverkare, men likväl måste företagsledningen se till att kraven uppfylls. Det finns mycket att vinna i att anlita en utomstående expert som känner till lagstiftningen och myndighetskraven och förstår hur mekaniken och tekniken hänger ihop.

Etteplans säkerhetsingenjörer har många års erfarenhet av att tillämpa standarder på kontinent-, områdes- eller lokalnivå. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och har tillgång till den senaste informationen och kunskapen inom maskin- och anläggningssäkerhet.

Vi kan hjälpa dig att skapa tillväxt inom service

Service och underhåll är ett viktigt tillväxtområde för många av våra kunder. När en maskin drabbas av ett fel eller behöver modifieras (dvs. ombyggnadsprojekt) påverkar detta ofta även säkerheten.

Om man inte bedömer säkerhetsriskerna i samband med ombyggnader kan det senare leda till olyckor eller tillbud. Etteplans säkerhetsspecialister bedömer hur förändringarna påverkar säkerheten och hjälper dig att uppfylla nödvändiga myndighetskrav.

 

   

   

  Tänk på säkerhetsaspekten tidigt

  För att eliminera faror och minimera risker är det viktigt att ha med säkerheten tidigt i projekt för produktutveckling och processutveckling. 

  Etteplans säkerhetsexperter har omfattande kunskap och hjälper kunder att undvika kostsamma tillbakadraganden av produkter och andra misslyckanden. 

  Vi bistår våra kunder med hantering och utveckling av säkerhetsrelaterade processer samt erbjuder kompletta nyckelfärdiga leveranser och Managed Services-lösningar. Med våra tjänster får kunderna tillgång till kontinuerligt uppdaterad säkerhetsinformation genom hela livscykeln för en anläggning, ett projekt eller en produkt. Vi erbjuder även konsult- och utbildningstjänster.

  Tjänster för säkerhetshantering som vi levererar till våra kunder omfattar:

  • Granskningar av ledningssystem
  • Analys av nuvarande tillstånd 
  • Planering av kommunikation och samarbete 
  • HSE investeringsplaner 
  • Övervakning av förordningar och direktiv 

   

  Vi ser till att er produkt eller anläggning är säker 

  Etteplans säkerhetsingenjörer hjälper er att åstadkomma säkra arbetsmiljöer, maskiner, processer och uppfylla lagkrav. Så att ni får mer tid över till att fokusera på er kärnverksamhet.

  Du kan till exempel köpa en Safety Compliance-konsultation, där vi bedömer hur väl din produkt uppfyller kraven i den lokala lagstiftningen och vilka ändringar lagstiftningen på olika marknader förutsätter.

  Du kan även lägga ut hela planeringen och driften av säkerhetstekniken för din anläggning eller maskin. Då kan du i stället kan fokusera på kärnverksamheten och slipper oroa dig för maskin- eller anläggningssäkerheten.

  Safety%20Path_sv.png

  Etteplan SAFETY PATH består av servicemoduler som bidrar till ökad säkerhet genom hela livscykeln för kundernas produkter, maskiner och anläggningar. Genom modulerna tar Etteplans servicespecialister ansvar för den övergripande hanteringen, planeringen och bedömningen av säkerheten samt det praktiska genomförandet.

  Andra tjänster:

  SÄKERHET för maskiner och produkter - Riskbedömningar och CE-märkningsstudier för nya maskiner, utrustningar (t.ex. elektriska, medicinska eller tryck) och säkerhetskritiska komponenter. Etteplans testlaboratorium erbjuder ackrediterade EMC-testningstjänster (elektromagnetisk kompatibilitet). 

  SÄKERHET för anläggningar – Vi hjälper dig att utveckla och granska ditt säkerhetsledningssystem och att garantera att process-, maskin- och arbetssäkerheten på din anläggning uppfyller gällande regelverk och standarder.

  SÄKERHET för processer – Riskbedömningar som Hazscan och Hazop för nya och driftsatta anläggningar. Design och hantering av säkerhetsrelaterade system (SRS). 

  SÄKERHET för arbetsplatsen - Säkerhetskontroller och riskbedömningar för arbetsplatser, maskiner och utrustning. Stödjer kundens riktlinjer för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ). 

  SÄKERHET mot explosioner (ATEX) - Explosionsskyddsdokument, säkerhetsstudier av enheter som används i potentiellt explosiv atmosfär. 

  SÄKERHET för miljön - Miljöundersökningar, tillstånd, revisioner samt studier och rapportering av kemikalier, vatten, regnvatten, avloppsvatten. 

  Cyber-SÄKERHET – Workshops och utbildning för hotmodellering, säkerhetstester, t.ex. negativ testning och sårbarhetsskanning för uppkopplade enheter och system. 

  SÄKERHETS-rådgivning - Säkerhetsrådgivning för chefer, köpare osv. Säkerhetspromenader. Säkerhets-workshops. Säkerhetsutbildning. Stöd i kundens investeringsprojekt och RFQ-specifikationer från ett säkerhetsperspektiv. Lagstiftningsstudier. 

  Matts Eriksson

  BU Director Engineering Solutions
  +46 70 310 33 90
  Send e-mail

  Ställ en fråga till Matts Eriksson eller utmana oss

  När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).