Close
Etteplan Systemteknik

Systemteknik

Systemfel är kostsamma och kan i värsta fall utgöra en risk för säkerheten. Etteplan har tjänster för att säkerställa ert systems operationella effektivitet och driftsäkerhet. Vårt värde bygger på djup förståelse av de strikta systemkraven i krävande arbetsmiljöer som flyg-, försvars- och tillverkningsindustri. 

Nyckelfördelar
Ökad tillförlitlighet för systemet
Minimerad tid för driftstopp av systemet
Systemsäkerhet
Kostnadseffektivitet

Framgångsrika företag och verksamheter är beroende av optimerade och tillförlitliga system 

Välfungerande system är avgörande för nästan varje verksamhet. Etteplan erbjuder tjänster, verktyg och metoder för att hantera komplexa system genom hela deras livscykel. Vi jobbar hårt för att kunna ge djupgående metodkunskap och beprövade metoder för att maximera ert systems tillförlitlighet och operationella effektivitet. 

Etteplan erbjuder tjänster för varje fas av systemets livscykel. Vi hjälper kunderna att se till att krav från stakeholders, designspecifikationer samt verifierings- och valideringsplaner tas fram och godkänns. Vi erbjuder lösningar inom teknik, mjukvara och teknisk dokumentation som uppfyller era systemkrav eller delsystemkrav. Vi kan ta helhetsansvaret för utvecklingen av en lösning som ett projekt eller en kontinuerlig tjänst, eller vi kan tillhandahålla experttjänster utifrån era specifika behov. 

Etteplan-systems-engineering_0.jpgSå här kan vi bidra under de olika faserna av systemets livscykel: 

 • Kravanalysfasen: Vi ser till att er systemspecifikation konstrueras och granskas för att uppfylla intressenters behov och följa tillämpliga förordningar och standarder. Etteplan kan hjälpa kunder med förstudier och genomförbarhetsstudier och se till att krav och behov extraheras, struktureras, analyseras och hanteras enligt vald kravhanteringsmetod. 

 • Design- och konstruktionsfasen: Vi analyserar olika tekniska och kommersiella lösningar och jämför och utvärderar dem för att möta era krav och förväntningar. Vi hjälper er i systemdesign och grundläggande konstruktionsfaser för att göra risk- och tillförlitlighetsstudier, tekniska beräkningar, systemdiagram, specifikationer. Vi hjälper er att välja en optimal lösning, som är affärsmässig och livskraftig ur ett livscykelperspektiv. 

 • Tjänsten för produktutveckling och livscykelhantering
  Etteplan DEVICE
  Läs mer
  Tillverkningsfasen: Etteplan kan hjälpa till i upphandlingsfasen och erbjuda tjänster inom inspektion, testning och kvalitetskontroll för att säkerställa att systemkomponenter och material överensstämmer med specifikationer, ritningar och datablad. Vi kan även hjälpa till med designlokalisering för en viss tillverkare, leveranskedja eller marknad. Det är viktigt att förändringar och nödvändiga designändringar kommuniceras, hanteras och godkänns. 
 • Implementeringsfasen: Etteplan kan hjälpa till med övervakning och kvalifikation av installationen, samt acceptanstest i driftsmiljö vid systemets driftsättning. Vi kan även erbjuda tjänster för dokumenthantering, byggritningar och ändringshantering. 
 • Driftsfasen: Vi har IoT-lösningar för att kontinuerligt övervaka ert system och identifiera brister och förbättra systemets användning och underhåll. Etteplans värde visar sig i minimala driftstopp och maximal systemtillförlitlighet. Vi kan även erbjuda avancerade tjänster inom teknisk dokumentation och anläggningsteknisk information för att öka effektiviteten i er service- och underhållsverksamhet (länk till TD-sidan). 
 • Avvecklings-/moderniseringsfasen: Vi hjälper er att ta fram en plan för att modernisera eller avveckla systemet. Genom att förstå systemkrav, komponenters livscykler och underhållshistoriken hjälper vi kunder att i ett tidigt skede utforma en plan för avveckling eller modernisering, vilket minskar riskerna för höga kostnader i slutet av systemets livscykel. 

 

Skapa, hantera och publicera innehåll kostnadseffektivt
Etteplan DOC
Läs mer

Vi hjälper er att uppnå resultat enligt tidplan och budget 

Etteplan kan hjälpa er med alla systemtekniska utmaningar. Vårt strukturerade arbetssätt bidrar till effektivitet i ert projekt. Anlita Etteplan när ni vill uppnå resultat enligt tidplan och budget. Under tiden kan ni lägga er tid och kraft på de frågor som enbart era experter kan lösa. 

Vi hjälper er att maximera systemtillgängligheten och minimera kostsamma driftstopp.

Etteplans experter hjälper er att definiera och designa ett robust och underhållbart system. Vi gör systemets livstid smidigare genom att säkerställa rätt lösning för underhåll och logistik. Att få det rätt från början minimerar systemfel och driftstopp. Med andra ord kommer ni att spara tid och pengar. 

Säkra dina kritiska applikationer
Etteplan ALM
Läs mer

Vi hjälper er att få driv i projektet

Den mänskliga aspekten är viktig för all projektledning. Med våra strukturerade arbetssätt ser vi till att ni får ut mer av varje projektdeltagare och ökar farten, fokus och harmonin i ert projekt.

Vi hjälper er att skapa teknisk dokumentation som skiljer er från konkurrenterna 

Teknisk dokumentation är en avgörande och oumbärlig del av alla system. Tekniska dokument av hög kvalitet gör skillnad under alla faser i systemets livscykel. Visuell och entydig teknisk dokumentation ger effektiv service och underhåll av ert system. 

Vi tillför ett bestående värde till ert team

Vi lovar att lämna efter oss ett bestående värde. När ni arbetar med Etteplan kommer ert team att dra nytta av ökad kunskap och även förbättrade arbetssätt. Vi vill sätta en ny standard för era framtida projekt. 

Johan Tofte

Department Manager Systems Engineering
+46 727 15 16 12
Send e-mail

Ställ en fråga till Johan Tofte eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA