Close
Etteplan Inbyggda System

Inbyggda System

Med över 30 års erfarenhet har Etteplan den expertis som krävs för att utveckla ett brett utbud av industriella applikationer, för stora etablerade företag och nystartade företag. Vi levererar kompletta nyckelfärdiga projekt som innehåller tvärvetenskaplig kunskap från det brett spektrum av expertis som behövs för att skapa moderna inbyggda system.

Inbyggda lösningar till industriella miljöer 

Inbyggda system består av en eller flera elektroniska enheter, som kör programvara, ofta i anpassade industrimaskiner, som är anslutna till andra system via användargränssnitt, trådlös länk eller kabel. Denna anslutning gör det möjligt att utnyttja en tillförlitlig ström av användbar data för att mäta, upptäcka eller kontrollera. Använd vår helhetsexpertis för att prototypa, bygga eller hantera en inbyggd lösning som ger dig en riktig konkurrensfördel.

Etteplan knyter samman kompletta nyckelfärdiga tjänster som omfattar produktutveckling med inbyggd mjukvara, elektronik och mekanik samt automatisering av mjukvarutestning med en nära koppling till vår applikationsmjukvaruutveckling. Vi har en integrerad designprocess som parallellt tar hänsyn till alla steg och beroenden mellan elektronik, mekanik och mjukvarudesign. Innan du startar enskilda designprocesser är det viktigt att börja med systemdesign för att säkerställa att den övergripande systemarkitekturen passar alla kund- och marknadsbehov.

Leverans från enskilda enheter till komplexa inbyggda lösningar

Vi utvecklar både fristående produkter, som ofta nätverksansluts via radio- eller kabelanslutningar, och "smarta" sensorer som kan rullas ut snabbt. Genom att vara i kärnan av "Industrial Internet of Things" (IIoT) eller Industry 4.0 förstår vi både anslutningarna och enheterna. Våra erfarna projektledare och designers hanterar mer komplexa projekt samt enskilda designuppgifter. De utvecklar användargränssnitt för olika terminaler och hanterar integrationer av kundspecifika system. Vi har också egna testlaboratorier för att hantera RF-, EMC och andra miljötester under produktutveckling.

End-to-end projektleverans

Tjänsten för produktutveckling och livscykelhantering
Etteplan DEVICE
Läs mer

Vi levererar kompletta nyckelfärdiga projekt som inkluderar gränsöverskridande kunskap från ett brett spektrum av expertis som krävs för att skapa ett modernt nätverkssystem. Vi är därför även produktiva när det gäller att tillmötesgå dina kommersiella och tekniska krav.

Typiska inbyggda system utförs i projektform, med start i konceptfasen. När konceptet och kraven är identifierade påbörjas ett uppföljningsprojekt av alla steg, antingen fram till prototyp eller till certifierad produkt. För att säkerställa bästa möjliga service och kvalitet anpassar vi vår process till ditt sätt att arbeta.

 

Jan Berneryd

Sales Director
+46 70 243 82 23
Send e-mail

Ställ en fråga till Jan Berneryd eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).