Close
Etteplan Data- och analyslösningar

Data- och analyslösningar

I takt med att digitaliseringen går framåt ökar även mängden data snabbt. Både konsumenter och företag använder sig av olika system och plattformar i sitt dagliga arbete, något som genererar stora datavolymer. Det är ett välkänt faktum att mängden data i sig inte är nyckeln till framgång. Data ger endast en betydande fördel när de kan användas på ett korrekt och effektivt sätt. Rätt data- och analyslösningar kan ge verkliga affärs- och konkurrensfördelar. Till exempel är sektorer och företag som kan förutsäga och anpassa sin verksamhet till en föränderlig värld framgångsrika.

Nyckelfördelar
Förbättra beslutsfattande och design med rätt kunskap
Minska manuellt arbete, tidsförlust och kostnader, till exempel med prediktiva funktioner.
Använd och dela tillförlitlig, transparent och uppdaterad information.
Hitta och utforska nya affärsmodeller, tjänster och innovationer.

Hantering och analys av data: en konkurrensfördel

Vi erbjuder våra kunder heltäckande digitala lösningar på områdena datahantering, analys och business intelligence.

Vi hjälper våra kunder att framgångsrikt utforma och genomföra lösningar som möjliggör olika integrationer, datahantering, bearbetning och förfining av kunskap. Dessutom möjliggör vi metoder som kunderna kan använda för att få produktionsstödjande insikter som drar nytta av analys-, visualiserings- och rapporteringsverktyg.

Frigör värdet på data

Vi hjälper våra kunder att ta fram och genomföra data- och analyslösningar genom att omvandla affärsdata till tydlig information så att verkliga affärsfördelar uppnås. Med våra lösningar kan kunderna effektivt använda data i beslutsfattande, övervakning, utveckling av verksamheten och framtidsplanering. Vi erbjuder metoder för bästa praxis i fråga om design och leverans av lösningar.

Vår omfattande expertis inom dataanalys- och analysprojekt

Vi vill förstå våra kunders behov för att säkerställa att våra lösningar möter dessa behov och passar i driftmiljön. För att underlätta processtart erbjuder vi en datadriven, agil startmodell (Proof of Concept, PoC) där vi utformar och levererar ett kostnadseffektivt och snabbt projekt. På så sätt kan vi säkerställa att våra lösningar är genomförbara. Ett PoC-projekt gör att vi kan identifiera viktiga utmaningar för vidareutveckling och framgångsfaktorer när det gäller data, datakällor, analys av data, och analysfaktorer. Vi har den expertis som krävs för att ta fram och genomföra hela dataplattformar. Detta inkluderar datainsamling (integrationer), datalagring och datahantering samt metoder för utnyttjande av bästa praxis (business intelligence, visualiseringar, maskininlärning/artificiell intelligens).

Etteplan Max Falenius

Max Falenius

Vice President, Service Solutions Software and Embedded Solutions
+358 40 595 3645
Send e-mail

Ställ en fråga till Max Falenius eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).