Close
Etteplan manufacturing execution systems

Manufacturing Execution Systems (MES)

Tillverkningsprocesserna blir alltmer komplicerade, vilket gör det allt svårare att fatta snabba beslut på ledningsnivå. För att effektivt kunna bedöma lönsamhet och kvalitet är det nödvändigt att skapa en viss transparens i informationsmängden och att tillhandahålla tillförlitliga data. Ett Manufacturing Execution System (MES) skapar transparens, situationsmedvetenhet och ligger till grund för modern produktionsstyrning – för effektiv planering, kontroll och rapportering.

Nyckelfördelar
Helhetssyn på MES
Djupgående gränssnittskunskap
Stark erfarenhet av datarapportering och analys
Bred kunskap från verksamheten på verkstadsgolvet till ERP

Skräddarsydda system för tillverkningsutförande

Etteplans affärsanalytiker och experter på processautomatisering hjälper dig med det första steget mot att konfigurera ett Manufacturing Execution System genom att analysera processkedjor, informationsarbetsflöden och tillgängliga data. Baserat på de definierade kraven tar vi hand om systemval, designspecifikation samt mjukvaru- och arkitekturdesign. I nästa fas konfigurerar våra utvecklare de MES-system som finns på marknaden och utformar därmed en lösning som är skräddarsydd exakt efter dina behov. Om ett lämpligt system inte finns tillgängligt utvecklar vi skräddarsydda lösningar. Beroende på dina behov kan du länka befintliga, isolerade applikationer eller introducera ett helt nytt system inklusive gränssnitt från enkelt filutbyte till komplexa webbtjänster.

Vi har över 30 års marknads-, system- och projekterfarenhet över hela automationspyramiden – från terminalen till anslutningen till ERP-system i alla projektfaser och hela vägen från rådgivning till eftervård. Resultatet är skräddarsydda lösningar för varje tillämpning.

Optimera dina processer med MES-data

Med vår omfattande förståelse för alla krav mellan ett ERP-system och verkstadsgolvet kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för att hantera dataflödet, analysera data för att hitta flaskhalsar som saktar ner produktionen och hjälpa dig att optimera din process.

Vi erbjuder en komplett tjänst för integration av ett stort antal affärsapplikationer och driftdata. Centraliserad dataplattform underlättar användningen av data för planerings- och produktionsfaserna.

Etteplan Max Falenius

Max Falenius

Vice President, Service Solutions Software and Embedded Solutions
+358 40 595 3645
Send e-mail

Ställ en fråga till Max Falenius eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).