Close
Etteplan Cloud solutions

Molntjänster - Cloud Services

Har ni redan påbörjat övergången till moderna molntjänster, eller planerar ni hur ni ska kunna dra nytta av dem i just er verksamhet? Moderna molntjänster ger skalbarhet, säkerhet, automatisering och enkelhet i vardagen, så att företaget kan fokusera på att utveckla sin kärnverksamhet. I en digitaliserad värld, när det gäller att bygga framtida konkurrenskraft, finns molntjänsterna tillgängliga och är därför värda att utnyttja så snart som möjligt. Vi erbjuder stark expertis inom AWS och Microsoft Azure.

Nyckelfördelar
Nyckelpersonernas tid flyttas från stödjande processer till affärsverksamheten
Lösningarnas tillgänglighet och skalbarhet säkerställs
Datasäkerhet, dataintegritet och tillförlitlighet säkerställs
Kostnadsbesparingar med rätt val av tjänster och arkitektur

Molntjänster från idé till underhåll för att passa era behov

Dagens utbud av molntjänster är enormt. Det omfattar infrastruktur som en tjänst (IaaS) och plattform som en tjänst (PaaS) för olika ändamål. Molntjänsterna kan också föras nära era enheter genom edge computing som använder molntjänstverktyg för datasäkerhet, övervakning och förvaltning. Informationen analyseras, lagras och bearbetas på flera olika sätt, beroende på era syften.

Dessa och många andra frågor kommer ni behöva ta i beaktande på vägen mot fullt utnyttjande av molntjänsterna. Med vår starka erfarenhet och certifierade expertis stödjer vi våra kunder i detta. Vi erbjuder kunderna tjänster i alla led, från skapandet av en färdplan till hanteringen och driften av molntjänsterna. Tillsammans ser vi till att ni får den molnlösning som passar er verksamhet bäst.

Våra certifierade molnexperter står till ert förfogande

Vi servar våra kunder utifrån deras behov. Våra experter kan bli en del av kundens team och ta med sig sitt eget specialistkunnande till teamet, eller så kan vi bygga upp en molnmiljö som uppfyller kundens behov i form av en leverans. Ibland är det en god idé att börja med en förstudie av molnomvandlingen, vilket vi gärna gör för att säkra en bra inriktning redan från början. Användningen av molntjänster har kommit för att stanna, så tillsammans med våra kunder skapar vi en hanteringsmodell för deras användning av molntjänster, och vid behov tar vi hand om hanteringen för kundens räkning.​

Våra certifierade molnspecialister har omfattande projekterfarenhet och breda kunskaper inom olika molnlösningar. Våra specialister är även certifierade. Vi erbjuder stark expertis inom AWS och Microsoft Azure. Tillsammans ser vi till att ni får den molnlösning som passar er verksamhet bäst. Kontakta oss för att få veta mer om våra referenser.

Alexander Tollsner

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).