Close
Etteplan digital self service

Självbetjäningslösningar

I digitaliseringens tidsålder har tillgängliga och mångfaldiga lösningar blivit självklara förväntningar bland kunderna. Vi hjälper våra kunder att förbättra kvaliteten och effektiviteten i sina tjänster genom digitala självbetjäningslösningar.

Nyckelfördelar
Tillgänglighet
Operativ effektivitet
Användarupplevelse 
Hållbar utveckling

Bygga morgondagens servicemodeller

I takt med att digitala servicekanaler blir allt vanligare ökar även användarnas förväntningar på tjänsternas täckning. Tillgänglighet är ett viktigt användarkrav för alla välfungerande tjänster, oavsett när de behövs.

I samarbete med våra kunder utvecklar och utformar vi förstklassiga programvaru- och hårdvarulösningar för digital självbetjäning eller self checkout. Tack vare vår erfarenhet av att leverera krävande lösningar för olika branscher, såsom tillverkning, fordon, betalningar och detaljhandel, kan vi hjälpa våra kunder att hitta de mest lämpliga teknikerna och implementeringsmodellerna. Vi säkrar tjänsternas kontinuerliga tillgänglighet med vår ALM-tjänst.

 

Effektiv tjänsteleverans

Att definiera graden av tillit mellan slutanvändaren och tjänsteleverantören är av största vikt för utformningen av digital självbetjäning. Det skapar grundläggande förutsättningar för konceptdesign och teknikval. För att uppnå en utmärkt användarupplevelse och driftseffektivitet vill vi göra vår design- och teknikexpertis tillgänglig för kunden redan från projektets inledande faser.    

Nära samarbete med kunder, identifiering av behov

Vår kund är vår partner. Vi kartlägger behoven för lösningen och utformar en effektiv shoppingupplevelse tillsammans med vår kund med stöd av vår tjänstedesigner. Våra systemarkitekter ser till att de tekniker och den hårdvara som väljs ut för lösningen är de rätta och garanterar en lång livscykel. Vår underhållsservice övervakar lösningens funktionalitet och ser till att tillgängligheten är hög, dygnet runt under veckans alla dagar om så behövs.

Etteplan Max Falenius

Max Falenius

Vice President, Service Solutions Software and Embedded Solutions
+358 40 595 3645
Send e-mail

Ställ en fråga till Max Falenius eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA