Close
Etteplan Användar- och operatörsinformation

Användar- och operatörsinformation

Användare och operatörer måste kunna använda produkter snabbt, tryggt, korrekt och säkert. På Etteplan har vi kompetensen att instruera användare och operatörer på ett klart och entydigt sätt. Det ökar effektiviteten, säkerheten och kundnöjdheten. Dessutom underlättar vår högkvalitativa information tydliga översättningar och stärker bilden av ert varumärke. 

Nyckelfördelar
Förbättrad säkerhet i underhållsverksamheten
Information som är lätt att förstå
Ökad effektivitet

Etteplan har omfattande erfarenhet av att producera information för användare och operatörer. Tillsammans med era ämnesexperter kan vi samla in information från olika källor, analysera den och avgöra exakt vilken information användare och operatörer behöver. Vi undviker att producera onödigt omfångsrik dokumentation genom att balansera och optimera material om koncept, procedurer och referens. När det finns många olika sätt och ordningar att göra något, föreslår vi enbart den optimala metoden. 

Skapa, hantera och publicera innehåll kostnadseffektivt
Etteplan DOC
Läs mer

Produktdesignerna är ofta för nära sina egna produkter för att kunna se dem med operatörens ögon, och kan därför inte själva skapa passande information. Dessutom glömmer de kanske att många användare och operatörer bara förstår engelska som andraspråk. Användare och operatörer kan ha väldigt olika bakgrunder, erfarenheter och färdigheter, så det är viktigt att se till att de alla kan förstå instruktionerna. Vi på Etteplan kommer med friska ögon och möter er produkt för första gången. Vi ställer frågor för att förstå produkten. Sen kan vi förklara för användare och operatörer exakt det de behöver veta. 

Vi är bra på att förutse risker och inkludera lämpliga varningar och åtgärder för att se till att användare och operatörer är säkra. 

På Etteplan har vi våra egna proffs på tekniska illustrationer, som lätt kan illustrera och förtydliga enskilda uppgifter eller skapa helt bildbaserade instruktioner. Användare och operatörer kan ha skiftande språkfärdigheter, och illustrationer är särskilt lämpade för att överföra information på ett sätt som är lätt tillgängligt för alla. 

Optimera din service- och reservdelsverksamhet
Etteplan PARTS
Läs mer

Vi producerar material för alla möjliga medietyper, inklusive papper, surfplattor, mobiltelefoner och VR-headset. Surfplattor och mobiltelefoner är ett bra sätt för användare och operatörer att ha informationen lätt tillhands utan att behöva bära omkring på tunga pappersmanualer. 

Våra proffs inom teknisk dokumentation har en lång rad av kunskaper och färdigheter. Vi kan jobba med alla välkända publiceringspaket och verktyg för strukturerad dokumentation. Ni kan välja om vi ska arbeta med era befintliga verktyg och mallar eller om vi ska börja från noll. 

Våra kunder: Användar- och operatörsinformation

Vi erbjuder följande tjänster som stöd för användar- och operatörsinformation: 

 • Förbättra kundnöjdheten och spara kostnader
  Etteplan INFO
  Läs mer
  Tekniska illustrationer och animeringar. Våra illustratörer kan arbeta med 3D-modeller, fotografier och en lång rad illustrationsverktyg. 
 • Riskbedömningar. Vi kan riskbedöma dokumentation för att identifiera och minimera risker. 
 • Översättning och lokalisering. Genom att vi använder egna översättare är det lätt för översättarna att kolla upp detaljer med skribenterna, vilket ger översättningar av högsta kvalitet. 
 • Kunskap om DITA och strukturerad dokumentation. 
 • Simplified Technical English. 

 

Etteplan Sixten Folke

Sixten Folke

BU Director Technical Documentation Solutions
+46 73 078 09 10
Send e-mail

Ställ en fråga till Sixten Folke eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).