Close
Etteplan Lokalisering och översättning

Lokalisering och översättning

Slutanvändarna av teknisk dokumentation föredrar alltid instruktioner som är på deras eget språk och matchar deras kulturella förväntningar. På Etteplan har vi kompetens att inte bara översätta dokumenten, utan även lokalisera dem. Högkvalitativa översättningar stärker bilden av ert varumärke. 

Nyckelfördelar
Snabb turnaround
Nöjdare slutanvändare
Bra översättningar stärker ert varumärke
Djup teknisk förståelse
Kostnadseffektiv konvertering och teknisk dokumentation
Etteplan DRAW
Läs mer

Etteplan kan tillgodose era specifika behov av översättning och lokalisering med snabb turnaround. Vi är specialister på tekniska dokument, och ingen uppgift är för stor eller för liten. Vi kan översätta mellan många olika språk och har kontor runt om i världen. 

Vi kan ytterligare förfina översättningen genom lokalisering av till exempel enheter, adresser, juridisk information och illustrationer. När det finns tydliga kulturella skillnader mellan länder är lokalisering extra viktigt. Till exempel är vanliga bilder, färger, symboler, ikoner, humor, uppfattningar och gester långt ifrån universella. Det som är artigt på en plats kan vara extremt stötande på en annan. Målet måste alltid vara att få slutanvändarna att känna att dokumentationen har skrivits just för dem, med hänsyn till deras kulturella preferenser. Om ni lyckas med det kommer ert företag vara bättre på att bygga relationer med kunderna. 

Skapa, hantera och publicera innehåll kostnadseffektivt
Etteplan DOC
Läs mer

Om ni använder strukturerad information, där samma textmoduler används många gånger i olika manualer, kan det räcka med att översätta nya och ändrade moduler. Vi vet och förstår detta. Våra översättare jobbar gärna med era befintliga verktyg för strukturerad information, termbanker och översättningsminnen. 

Om dokumentationen har skrivits av Etteplan kan översättarna enkelt rådfråga varandra för att lösa tvetydigheter och få till en bra översättning. Förutom traditionella manualer kan vi även översätta användargränssnitt, utbildningspaket och videoskript. 

 

Vi erbjuder följande tjänster som stöd för översättning och lokalisering: 

Förbättra kundnöjdheten och spara kostnader
Etteplan INFO
Läs mer
  • Tekniska illustrationer och animeringar. Våra illustratörer kan lokalisera bilder så att de passar lokala marknader. 
  • Simplified Technical English. Information som har skrivits med Simplified Technical English är mer rättfram att översätta. Det beror på att Simplified Technical English till sin natur är utformad för att undanröja tvetydigheter.
Etteplan Sixten Folke

Sixten Folke

BU Director Technical Documentation Solutions
+46 73 078 09 10
Send e-mail

Ställ en fråga till Sixten Folke eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).