Close
Etteplan Visualiseringar

Visualiseringar

Etteplan har erfarenheten och kunnandet för att producera ett mycket brett utbud av visualiseringar, från enkla upplysande teckningar till komplexa animationer, videor, renderingar och fullfjädrade utbildningslösningar med virtual reality. Visualiseringarna kan vara avsedda för teknisk dokumentation, utbildningssyfte, marknadsföringsmaterial eller prototyping. 

Nyckelfördelar
Spara in översättningskostnader
Förbättra förståelse och inlärning
Öka kundnöjdheten

Valet av visualisering beror alltid på syftet, budskapet som ska överföras, mottagarna och medietypen. Här är några exempel på vad vi kan hjälpa er med: 

För instruktionsmaterial kan vi skapa traditionella, stegvisa teckningar, till exempel utifrån 3D-modeller, fotografier, konstruktionsritningar och prototyper. De brukar gå snabbt att producera och kan förstås över hela världen, och behöver alltså inte översättas eller lokaliseras. 

Användarna av teknisk dokumentation vill förstå innehållet så snabbt som möjligt. En del användare föredrar text medan andra helst studerar bilder, så vi försöker hitta en balans som passar alla. Vi försöker också göra bilderna så återanvändbara som möjligt från start, för att passa strukturerad dokumentation och minska kostnader över tid. 

Förbättra kundnöjdheten och spara kostnader
Etteplan INFO
Läs mer

För marknadsföringsmaterial kan vi producera fotografier eller jobba med 3D-modeller och producera superrealistiska renderingar som visar kunderna hur deras produkt kommer att se ut, redan innan den är färdig. I slutänden ökar det kundnöjdheten eftersom problem kan upptäckas och rättas till före den slutliga produktionen. 

Högkvalitativa animationer och renderingar 

Visualiseringar måste alltid väljas med avseende på syfte, budskapet som ska överföras, mottagarna och medietypen. Animeringar, renderingar och XR (VR eller AR) lämpar sig för olika situationer. 

Animeringar är ett bra sätt att visa stegen i en process och göra den informationen globalt tillgänglig utan behov av översättning eller lokalisering. 

Vi kan utgå från 3D-modeller och producera superrealistiska renderingar som visar kunderna hur deras produkt kommer att se ut, redan innan den är färdig. Renderingar är särskilt praktiska när produkter ska anpassas med olika ytfinish eller funktioner för att passa kunden. I slutänden ökar det kundnöjdheten eftersom problem kan upptäckas och rättas till innan den slutliga produktionen börjar. Med renderingar kan kunderna visualisera i förväg och slippa besvikelser senare. 

Virtual reality (VR) lämpar sig särskilt bra för ”uppslukande utbildning”. Till exempel för astronauter som vill öva på uppgifter som de ska utföra under en rymdpromenad. VR ger dem en säker plattform där de kan öva på sina handgrepp och få en hyfsat realistisk uppfattning om den omgivande arbetsmiljön. Det är bättre att lära sig genom att tappa en skiftnyckel i VR än i tomma rymden. Få personer är astronauter, men VR kan användas inom en rad olika områden. För folk som gillar att lära sig i praktiken hellre än att läsa är VR det näst bästa alternativet. 

Augmented reality (AR, förstärkt verklighet) passar när verkliga miljöer kan förstärkas med datorgenererad perceptuell information, oftast överlagrad sensorisk information. Till exempel kan AR användas för att låta användaren se insidan på en produkt eller struktur utan att öppna den. 

Som leveransmedium finns fler val än någonsin, som papper, mobiltelefoner, surfplattor, datorer och teveapparater. Vi jobbar hårt för att se till att våra visualiseringar fungerar bra oavsett leveransmedium. 

Oavsett om ert mål är att instruera, utbilda, underhålla eller sälja, kan vi hjälpa er att välja och skapa visualiseringar som passar era behov och mottagare. 

Våra kunder: Visualiseringar

Vi erbjuder följande tjänster som stöd för visualiseringen: 

  • Teknisk kommunikation. Våra tekniska skribenter kan kommunicera direkt med våra professionella illustratörer och bestämma vilka delar av en manual som kräver illustrationer. 
  • Riskbedömningar. Vi kan riskbedöma visualiseringar antingen i sig själva eller som del i en större helhet för att identifiera och minimera risker. 
  • Lokalisering. Med hjälp av våra egna lokaliseringsexperter kan vi enkelt hitta potentiella lokaliseringsproblem innan visualiseringarna släpps. 
  • Mekanisk design. Mekaniska designer kan leverera 3D-modeller, men genom enkel dialog kan de även lära av våra illustratörer som kan upptäcka problem med designen. 
  • Expertis inom strukturerad dokumentation. 
  • Simplified Technical Illustration för att göra bilder så tydliga och återanvändbara som möjligt. 
Etteplan Sixten Folke

Sixten Folke

BU Director Technical Documentation Solutions
+46 73 078 09 10
Send e-mail

Ställ en fråga till Sixten Folke eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).