Close
Etteplan HyperSTE

HyperSTE – kvalitetskontroll av innehåll

Ge slutanvändarna engagerande innehåll som är tydligt, kortfattat och sammanhängande, till en lägre kostnad. Med Etteplans HyperSTE-system för kvalitetskontroll av innehåll uppnår ni standardisering över organisationens tekniska dokumentation, samt kvalitetsförbättringar vad gäller både skrivande och översättning.

Nyckelfördelar
Kostnadsbesparingar vid översättning och lokalisering
Upp till 40 % färre ord
Tidsbesparingar i produktcykeln
Sänkta kostnader för dokumentation

HyperSTE, mjukvara för kvalitetskontroll av Simplified Technical English (STE)

HyperSTE är den ledande mjukvaran för innehållskvalitet inom standardiserad dokumentation. HyperSTE stödjer er i användningen av Simplified Technical English och ser till att företagets terminologi och skrivregler följs, som ett interaktivt kontrollverktyg för skribenten och ett verktyg för kvalitetsmätning för redaktören. HyperSTE stöder många redigeringsprogram, som Word, Arbortext, FrameMaker, Oxygen och Flare.

Genom att använda HyperSTE kan ni uppnå:

  • Upp till 30 % kostnadsbesparingar vid översättning och lokalisering
  • Upp till 40 % färre ord då skribenterna lär sig att fokusera på innehåll som är relevant för användaren.
  • Kvalitetsförbättringar i skrivande och översättningar
  • Upp till 30 % kortare produktcykler
  • Upp till 40 % minskning av övergripande dokumentationskostnader
  • Effektiv konvertering av gamla dokument

HyperSTE Local och HyperSTE Cloud

HyperSTE kontrollverktyg för innehållskvalitet kan köpas som en molnlösning, ”mjukvara som tjänst”, eller som en lokal installation. 

Molnmodellen är perfekt för frilansare eller mindre användargrupper, med sina olika nivåer för pris och support. Installera helt enkelt insticksmodulen och hantera organisationens termer, meningar och profiler i HyperSTE:s molnportal. Se produktdetaljer och priser för HyperSTE cloud

FFör den som föredrar en privat molnlösning eller lokal lösning erbjuder vi det fortfarande i den lokala versionen av HyperSTE. Kontakta oss för ett detaljerat erbjudande 

STE professionella tjänster

För både moln- och lokalversionen av HyperSTE erbjuder vi professionella implementationstjänster, som: 

Improve customer satisfaction and save costs
Etteplan INFO
Läs mer
  • Utbildning av tekniska skribenter och redaktörer i att skriva tydlig, kortfattad och konsekvent dokumentation, och minska kostnaderna för översättning.
  • Bygga en företagsintern ordlista för att säkerställa konsekvent användning av entydig, företagsspecifik terminologi.

Våra kunder

Sedan 2002 har Etteplan implementerat HyperSTE runt om i världen åt organisationer inom olika branscher, och har utbildat mer än 3000 tekniska skribenter och företag i hur man skapar tydlig, konsekvent och kortfattad dokumentation. Våra kunder innefattar Rolls-Royce, Gulfstream, Elekta, Electrolux och American Express.

BB

Berry Braster

Technology Director Technology Sales, HyperSTE
+31 6 2705 4431
Send e-mail

Ställ en fråga till Berry Braster eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

HyperSTE – kvalitetskontroll av innehåll - More from Etteplan