Close
Spare Parts Information

Reservdelsinformation

Underhålls- och servicepersonalen måste kunna ge kunderna snabb, säker och korrekt service. På Etteplan har vi kunnandet att tillhandahålla tydlig och korrekt reservdelsinformation i flera olika format. Det ger tydlig och korrekt reservdelsinformation i flera olika format. Nöjda kunder, reservdelsförsäljning och korrekt beställning av reservdelar leder till tids- och kostnadsbesparingar vid reservdelsförsäljning och kortare ledtider för reservdelsleveranser. Dessutom underlättar vår högkvalitativa information tydliga översättningar och stärker ert varumärkes image.

Nyckelfördelar
Tydligt och korrekt innehåll
Effektiv försäljningsprocess av reservdelar sänker era kostnader
Kundretention eller kundlojalitet (nöjdhet) ger ökad reservdelsförsäljning
Skydd mot plagiering
Effektiv och proaktiv dokumentationsprocess

Etteplan har lång erfarenhet av att producera service- och reservdelsinformation. Tillsammans med era ämnesexperter kan vi samla in information från olika källor, analysera den och avgöra exakt vilken information servicepersonalen och produktens slutanvändare behöver. Vi balanserar och optimerar koncept-, procedur- och referensmaterial och ger er endast de mest optimala lösningarna. 

Underhåll och service utförs ofta under pressen från tid och pengar. När en produkt tas ur bruk för service kan det leda till kostnader och besvär. Det ligger i allas intresse att underhålls- och servicearbetet utförs korrekt och effektivt. Enkel beställning och korrekt leverans av reservdelar är avgörande delar i serviceprocessen. 

Produktdesigner är ofta för nära sina egna produkter för att kunna se dem med servicepersonalens ögon och genom produktens hela livscykel, och kan därför inte själva skapa lämplig information. Vi på Etteplan kommer med friska ögon och möter era produkter, interna processer och datahantering för första gången. Vi ställer rätt frågor för att förstå ert sätt att arbeta och huvudplanen för era data, sen kan vi tillsammans ta reda på vilka steg som krävs för att utveckla den ytterligare. Vi på Etteplan förstår vikten av korrekt datahantering och hur det påverkar dokumentationen genom hela produktlivscykeln.

Våra dokumentationsexperter erbjuder ett effektivt och standardiserat sätt att arbeta med er reservdelsdokumentation. Vi kan samarbeta internt för att erbjuda era kunder bästa möjliga serviceinformation på ett enda ställe och till och med länka information mellan underhållsmanualer och reservdelar. Vår proaktiva inställning garanterar att er process för att skapa reservdelar hålls uppdaterad och att den är så effektiv som möjligt.

Våra kunder: Reservdelsinformation

Vi producerar material för alla möjliga medietyper, inklusive papper, webb, surfplattor, mobiltelefoner och VR-headset. Surfplattor och mobiltelefoner är ett bra sätt för servicepersonalen att ha information om delar lätt tillhands utan att behöva bära omkring på tunga pappersmanualer. Med virtual reality-headset kan servicepersonalen se exakt vad de ska göra, nästan som om de verkligen var på plats.

Våra proffs inom teknisk dokumentation har en lång rad av kunskaper och färdigheter. Vi kan jobba med alla välkända publiceringspaket och dokumentationsverktyg. Ni kan välja om vi ska arbeta med era befintliga verktyg och mallar eller om vi ska börja från noll.

Vi erbjuder följande tjänster för att stöjda service och försäljning av reservdelar: 

  • Förenklade tekniska illustrationer och animeringar. Våra illustratörer kan arbeta med 3D-modeller, fotografier och en lång rad illustrationsverktyg.
  • Hantering av artikeldata och framställning av materiallista för service.
  • Moderna verktyg och effektiva processer för att producera korrekt reservdelsinnehåll för er servicepersonal, reservdelsförsäljning och naturligtvis slutkunderna.
  • Expertis och bästa praxis för att hantera reservdelsinformationen så enkelt som möjligt.
  • Anslutning mellan era reservdelar och manual – all data kan lagras på samma ställe för enkel åtkomst.

Erik Sundström

Head of Sales, Technical Communication Solutions
+46702238511
Send e-mail

Ställ en fråga till Erik Sundström eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA