Close
Digital Information Management

Hantering av digital information

Bakom varje produkt finns ofta en enorm mängd tillhörande teknisk produktinformation. Exempelvis tekniska specifikationer, användarmanualer, prislistor, handledningar och felsökningstips. Utmaningen är att hantera denna enorma informationsmängd och göra den tillgänglig för rätt användare. Etteplan kan hjälpa er att hantera er tekniska produktinformation.

 

Nyckelfördelar
Nöjdare kunder & sänkta kostnader
Informationen kan återanvändas
Uppdatering av information på ett och samma ställe
Ökad effektivitet
Lättare att hitta information

Förvandla er tekniska produktinformation till en konkurrensfördel 

Företag måste hantera tusentals eller miljontals bitar av teknisk produktinformation för var och en av sina produkter. Utan verktyg för produktinformationshantering kan ingen hålla ordning eller enkelt hitta något. Men med toppmoderna verktyg för informationshantering kan ni enkelt hitta rätt version av lämplig produktinformation.

Information som är enkel att hitta är också enkel att återanvända. Varje gång information återanvänds behöver den inte skrivas eller översättas, vilket resulterar i enorma kostnadsbesparingar. Ju färre informationsbitar som behöver hanteras, desto bättre. På så sätt är det lättare att tillämpa och säkerställa en enhetlig och konsekvent stil genom all information.

Produktinformationshantering handlar inte bara om att lagra information och hålla reda på attribut. Ofta är varje del av informationen bara synlig för personer eller grupper med rätt åtkomsträttigheter. Det ger ytterligare ett lager av komplexitet för att se till att konfidentiell eller skyddad information förblir just det.

Samtidigt får inte tillgången till allmän information vara överdrivet kontrollerad så att det försvårar normal användning. På liknande sätt har olika personer olika rättigheter att lagra, ta bort och ändra information.

Etteplan kan erbjuda våra egna verktyg för hantering av produktinformation, vägleda er i valet och implementeringen av färdiga lösningar, eller så kan vi utveckla nya verktyg åt er. Vi vet att informationen måste lagras på ett säkert sätt, tillsammans med all versionshistorik, under produktens hela livscykel.

Vi erbjuder följande tjänster för hantering av produktinformation: 

  • Utveckling av leveransplattform och innehållshantering
  • Översättning och lokalisering
  • Kunskap om DITA och strukturerad dokumentation, vilket gör att vi kan kontrollera återanvändningen av information
  • Skapa intelligent innehåll
  • Höj mognadsnivån på ert nuvarande innehåll
  • Implementera en informationsstrategi
  • Digitalisering av er befintliga information
  • Skapa integrerade lösningar för innehållsarbetsflödet
  • Simplified Technical English, för att säkerställa ett konsekvent språkbruk genom all information
  • Simplified Technical Illustration, ökar möjligheten för återanvändning av bilder

Erik Sundström

Head of Sales, Technical Communication Solutions
+46702238511
Send e-mail

Ställ en fråga till Erik Sundström eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA