Close
Etteplan Felanalys och kvalitetssäkring

Felanalys och kvalitetssäkring

Problem med avkastning, fältfel eller kundklagomål? Uppfyller er komponent specifikationen? Oavsett problem har vi antagligen sett det förut.

Nyckelfördelar
Snabba upp FoU genom tidig felupptäckt
Minska risken för garantikrav genom att säkerställa komponentkvaliteten
Sambo med miljötestningslab och anläggningar för säkerhetstestning
Minska totalkostnaden för att äga en produkt

Hitta grundorsaken till ett produktfel

Produkter kan fallera oväntat, vilket vanligen beror på designfel, slarviga arbetsmetoder i tillverkningen, felaktigt materialval, kvalitetsavvikelser eller helt enkelt låg komponentkvalitet eller felanvändning. Fel kan uppstå i alla produktstadier, till exempel i produktutvecklingen, tillverkningen eller slutligen ute på fältet, i händerna på slutanvändaren. Oavsett orsaken kan vi känna igen feltillståndet, vilket leder oss till grundorsaken och hjälper er att förstå anledningarna till felet.

Att förstå komponenten och tillverkningstekniken och felmekanismer är väsentligt när feltillståndet ska identifieras. Med vår felanalystjänst är vårt uppdrag att få en bild av feltillståndet för att avsluta alla spekulationer om grundorsaken. Den informationen är värdefull i de fortsatta förhandlingarna med tillverkare av komponenter och material.

Felanalys och miljötestning stöder varandra

För produktutvecklingsprojekt kan Etteplans felanalyslaboratorium snabbt fastställa om prototypen uppfyller uppsatta kvalitetskrav för de olika komponenterna. Med våra omfattande testfunktioner kan vi utöka prototyptestningen med felanalys för optimala resultat. På så sätt kan ni minska antalet iterationer som krävs i produktutvecklingen. Vi hjälper därmed att minska totalkostnaden för att äga produkten. Ju snabbare felet åtgärdas, desto snabbare kan produkten introduceras på marknaden.

Säkerställ era produkters kvalitet

När ni väljer en komponent är det viktigt att identifiera de faktorer som är viktiga för tillförlitligheten. Det här är extremt viktigt för produkter med många garantitagare eller när de används i affärskritiska system. Vi dyker djupt ner på komponentnivån och verifierar deras kvalitet. Data som erhålls i kvalitetssäkringsanalysen är viktiga, då även det minsta fel i en enhet kan orsaka betydande garantikostnader och skada varumärket. Som ett resultat från analysen kan vi rekommendera de bästa komponenterna och garantera att en tillförlitlig produkt släpps ut på marknaden.

Alexander Tollsner

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA