Close
Etteplan Miljötestning

Miljötestning

En erkänd tjänsteleverantör för era rådgivningsbehov inom miljötestning, felanalys och produktsäkerhet. Vårt heltäckande tjänsteutbud och våra experter står redo att hjälpa er i labyrinten av testkrav och allvarlighetsgrader.

Nyckelfördelar
En gemensam plats för miljötestning och mekanisk testning med felanalyslaboratorium
Expertis inom kundelektronik samt industriell, medicinsk och militär utrustning.
Testexperter med tvärvetenskapliga kunnande
Stöd för att avgränsa testbehov och standarder

En enda leverantör för miljötestning

Våra testanläggningar täcker in ett brett utbud av generiska och specifika produktstandardtester för olika kundbehov. Testning är alltid en investering men värd varje öre.

Behov av miljötestning kommer som ett krav från myndigheterna, till exempel i marina applikationer eller inom flyg, järnväg och vägfordon. Liksom i övriga fall ger det tillförlitlighet för slutanvändare och tillverkare. Till exempel, om noggranna tester inte utförs för konsumentprodukter finns det en risk för ett stort antal garantikrav, med onödiga kostnader som följd. För industrielektronik är volymerna låga men enheterna används ofta i affärskritiska funktioner. Om ett fel uppstår kan därför reparationerna bli kostsamma eller paralysera en hel fabrik. För att undvika såna risker är det affärsmässigt klokt att testa produktens tillförlitlighet och robusthet.

Med våra miljötestningstjänster och dedikerad testutrustning kan vi utsätta enheter och produkter för olika klimat och klimatförändringar, fuktighet, slitage, vibrationer, UV-ljus, kemikalier, mekaniska stötar och andra aspekter som simulerar användningsmiljöer runt om i världen. Vi utför även tester för fuktighet och damm samt skydd mot åtkomst till farliga delar.

Lyft miljötestningen med säkerhetsanalys

Vårt kunnande inom både produktsäkerhet och miljötestning gör att vi kan tillföra mervärde. Vi kombinerar två världar och hjälper till att avgöra vad som ska testas och vid vilken allvarlighetsgrad. Vi informerar er om vi upptäcker ett möjligt problem även om testresultatet tillfredsställer det testkrav som utvärderas. Om produkten till exempel klarar ett slagprov som krävs av produktspecifikationen, men vi vet att säkerhetsstandarden kräver en högre slagenergi än den som användes i testet, informerar vi kunden om det. Vi ger förstås också möjligheten att testa igen med ytterligare krav.

Våra miljötestningstjänster täcker följande standarder:

Internationella standarder för miljötestning av elektrotekniska produkter

 • IEC 60068-2-1 cold
 • IEC 60068-2-2 dry heat
 • IEC 60068-2-5 UV tests
 • IEC 60068-2-6 sinusoidal vibration
 • IEC 60068-2-64 random vibration
 • IEC 60068-2-27 shock test
 • IEC 60068-2-29 Bump
 • IEC 60068-2-31 Test Ec: Rough Handling Shocks
 • IEC 60068-2-70 Test Xb: Abrasion Of Marking And Letterings Caused By Rubbing Of Fingers And Hands (Non accredited)
 • IEC 60068-2-75 Test Eh: Hammer Tests
 • IEC 60068-2-14 Test N: Change Of Temperature
 • IEC 60068-2-30 Test Db: Damp Heat, Cyclic
 • IEC 60068-2-32 Free Fall
 • IEC 60068-2-38 Composite temperature/humidity cyclic test
 • IEC 60068-2-78 Damp Heat, Steady State
 • IEC 60068-2-11 Test Ka: Salt Mist (Non accredited)
 • IEC 60068-2-52 Test Kb: Salt mist, cyclic (Non accredited)
 • IEC 60068-2-27 Test Ea – Shock
 • IEC 60068-2-55 Test Ee - Loose Cargo Testing Including Bounce
 • IEC 60068-2-67 Damp heat accelerated aging (85/85)
 • IEC 60068-2-80 Vibration - Mixed mode

Grader av skydd som ges av inkapslingar för elektrisk utrustning

 • IEC 60529 IP classification, ingress testing, protection against solid objects, dust and water
 • IEC 62262 IK classification, impact testing
 • ISO 20653 IP-test, road vehicles

Medicinsk utrustning

 • IEC/EN 60601-1-11 General requirements for basic safety and essential performance (partial)
 • IEC/EN 60601-1 Medical electrical equipment (partial)

Transporter

 • ASTM D4332 Standard Practice for Conditioning Containers, Packages, or Packaging Components for Testing (Non accredited)
 • ASTM D4169 Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems (Non accredited)

Beläggningstester

 • ISO 9211-4 Optics and optical instruments – Optical coatings – Specific test methods (Non accredited)
 • MIL-C-675 Military specification: coating of glass optical elements (Non accredited)
 • IPC 2.3.24.2 Porosity of Metallic Coatings on Copper-Base Alloys and Nickel (Non accredited)
 • IEC 60068-2-11 Test Ka: Salt Mist (Non accredited)
 • IEC 60068-2-52 Test Kb: Salt mist, cyclic (Non accredited)

Förordningar gällande vägfordon, järnväg, flyg och sjöfart

 • ISO 16750-3, road vehicles - mechanical loads
 • ISO 16750-4, road vehicles - climatic loads
 • IEC 61373, Railway applications – Rolling stock equipment 
 • IEC/EN 50155, Railway applications
 • IEC/EN 50130-5, Alarm systems
 • IEC/EN 50125-3, Railway applications - environmental conditions for equipment: equipment for signaling and telecommunications
 • IACS UR E10, Electronic equipment for use in ships
 • DNVGL-CG-0339, Maritime, Environmental test specification for electrical, electronic and programmable equipment and systems
 • DNV Standard for certification No. 2.4, Maritime, environmental test specification for instrumentation and automation equipment
 • MIL-STD-810, Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests (partial)
 • MIL-STD-810, Method 514 Vibration
 • MIL-STD-810, Method 516 Shock
 • DO-160G, Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment (Non accredited)

Andra produkttester:

 • EN 54-21  Fire detection and fire alarm systems
 • EN 81-50  Lifts
 • EN 14846  Building hardware - Locks and latches
 • IEC/EN 60255-1 Measuring relays and protection equipment
 • IEC/EN 60255-21-1 Vibration tests (sinusoidal)
 • IEC/EN 60255-21-2 Shock and bump tests
 • IEC/EN 60255-21-3 Seismic tests
Alexander Tollsner

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA