Close
Etteplan Miljötestning

Miljötestning

En erkänd tjänsteleverantör för era rådgivningsbehov inom miljötestning, felanalys och produktsäkerhet. Vårt heltäckande tjänsteutbud och våra experter står redo att hjälpa er i labyrinten av testkrav och allvarlighetsgrader.

Nyckelfördelar
En gemensam plats för miljötestning och mekanisk testning med felanalyslaboratorium
Expertis inom kundelektronik samt industriell, medicinsk och militär utrustning.
Testexperter med tvärvetenskapliga kunnande
Stöd för att avgränsa testbehov och standarder

En enda leverantör för miljötestning

Våra testanläggningar täcker in ett brett utbud av generiska och specifika produktstandardtester för olika kundbehov. Testning är alltid en investering men värd varje öre.

Behov av miljötestning kommer som ett krav från myndigheterna, till exempel i marina applikationer eller inom flyg, järnväg och vägfordon. Liksom i övriga fall ger det tillförlitlighet för slutanvändare och tillverkare. Till exempel, om noggranna tester inte utförs för konsumentprodukter finns det en risk för ett stort antal garantikrav, med onödiga kostnader som följd. För industrielektronik är volymerna låga men enheterna används ofta i affärskritiska funktioner. Om ett fel uppstår kan därför reparationerna bli kostsamma eller paralysera en hel fabrik. För att undvika såna risker är det affärsmässigt klokt att testa produktens tillförlitlighet och robusthet.

Med våra miljötestningstjänster och dedikerad testutrustning kan vi utsätta enheter och produkter för olika klimat och klimatförändringar, fuktighet, slitage, vibrationer, UV-ljus, kemikalier, mekaniska stötar och andra aspekter som simulerar användningsmiljöer runt om i världen. Vi utför även tester för fuktighet och damm samt skydd mot åtkomst till farliga delar.

Lyft miljötestningen med säkerhetsanalys

Vårt kunnande inom både produktsäkerhet och miljötestning gör att vi kan tillföra mervärde. Vi kombinerar två världar och hjälper till att avgöra vad som ska testas och vid vilken allvarlighetsgrad. Vi informerar er om vi upptäcker ett möjligt problem även om testresultatet tillfredsställer det testkrav som utvärderas. Om produkten till exempel klarar ett slagprov som krävs av produktspecifikationen, men vi vet att säkerhetsstandarden kräver en högre slagenergi än den som användes i testet, informerar vi kunden om det. Vi ger förstås också möjligheten att testa igen med ytterligare krav.

Våra miljötestningstjänster täcker följande standarder:

Internationella standarder för miljötestning av elektrotekniska produkter

 • IEC 60068-2-1 kyla
 • IEC 60068-2-2 torr hetta
 • IEC 60068-2-6 sinusoidala vibrationer
 • IEC 60068-2-64 randomiserade vibrationer
 • IEC 60068-2-27 slagtest
 • IEC 60068-2-31 Test Ec: Kraftiga slag
 • IEC 60068-2-70 Test Xb: Nötning av märkning och bokstäver orsakad av gnuggning med fingrar och händer
 • IEC 60068-2-75 Test Eh: Hammartest
 • IEC 60068-2-14 Test N: Temperaturförändring
 • IEC 60068-2-30 Test Db: Fuktig värme, cyklisk
 • IEC 60068-2-78 fuktig värme, stabilt läge
 • IEC 60068-2-11 Test Ka: Saltdimma
 • IEC 60068-2-52 Test Kb: Saltdimma, cyklisk
 • IEC 60068-2-27 Test Ea – Slag
 • IEC 60068-2-55 Test Ee - Testning med lös last inklusive studs

Grader av skydd som ges av inkapslingar för elektrisk utrustning

 • IEC 60529 IP-klassificering, test för inträngning, skydd mot fasta föremål, damm och vatten
 • IEC 62262 IK-klassificering, stöttestning

Medicinsk utrustning

 • EN 60601-1-11 Allmänna krav för grundläggande säkerhet och viktig prestanda

Transporter

 • ASTM D4332 Standardpraxis för att förbereda behållare, paket eller paketeringskomponenter för testning
 • ASTM D4169 Standardpraxis för prestandatestning av transportbehållare och -system

Beläggningstester

 • ISO 9211-4 Optik and optiska instrument – Optiska beläggningar – Specifika testmetoder
 • MIL-C-675 Militär specifikation: beläggning av optiska glaselement
 • IPC 2.3.24.2 Porositet av metalliska beläggningar på kopparbaserade legeringar och nickel
 • IEC 60068-2-11 Test Ka: Saltdimma
 • IEC 60068-2-52 Test Kb: Saltdimma, cyklisk

Förordningar gällande vägfordon, järnväg, flyg och sjöfart

 • ISO 16750-3, standard för vägfordon
  IEC 61373, Järnvägstillämpningar – Utrustning för rullande materiel – Stöt- och vibrationstester
 • EN 50125-3, Järnvägstillämpningar – miljöförhållanden för utrustning: utrustning för signalering och telekommunikation
 • DNVGL-CP-0203, Sjöfart, beskriver typgodkännandesystemet för elektronisk och programmerbar utrustning och system
 • DNVGL-CG-0339, Sjöfart, Miljötestspecifikation för elektrisk, elektronisk och programmerbar utrustning och system
 • DNV Standard 2-4, Sjöfart, miljötestspecifikation för instrumenterings- och automatiseringsutrustning
 • MIL-STD-810, Miljötekniska överväganden och laboratorietester
 • DO-160G, Miljövillkor och testförfaranden för luftburen utrustning
Alexander Tollsner

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).