Close
Etteplan Testning av EMC, RF-spektrum, IOP och antenner

Testning av EMC, RF-spektrum, IOP och antenner

Noggrann testning är grunden för att kunna släppa en produkt på marknaden. med våra testtjänster inom EMC, RF-spektrum via ledning eller strålning, RF-interoperabilitet och radiostörningar kan ni se till att era enheter följer standarder och förordningar. Att testa en enhets prestanda är också mycket viktigt då till exempel radioutrustningens sändningseffektivitet i hög grad påverkar slutanvändarens upplevelse.

Nyckelfördelar
Verifierad produktfunktionalitet
Fokus på relevanta tester
Verifierad driftskompatibilitet
Uppsnabbad produktutveckling genom mätning av antennprestanda

Var medvetna om obligatoriska EMC-tester

Tester av EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, är viktiga (och även obligatoriska) för att säkerställa att elektroniska produkter följer myndighetskraven. Omfattande tester av emission och immunitet används för att säkerställa att produkten kan användas utan störningar i hemmiljö och industriell miljö. Vi erbjuder ett brett spektrum av grundläggande tester och produktstandarder för enheter inom trådlöst, järnväg, maskiner och multimedia.

Fördelar med EMC-testning:

  • Tjänsten för verifiering och design av antenner säkerställer utmärkt produktfunktionalitet.
  • Tester av interoperabilitet (IOP) verifierar enhetens prestanda i olika radiomiljöer.
  • IOP-testning säkerställer även driften av enhetens egen radioutrustning i samklang
  • Konsultativa pre-certifieringsmätningar före typgodkännandetester spar tid och pengar

Ultimata kombinationen av testning av EMC, RF och antenner

Vi erbjuder allt utvecklingsarbete och standardiserade tester av ENC och RF enligt era specifika krav. Obligatoriska RF-mätningar för mobilsystem (GSM, GPRS, EGPRS, CDMA, WCDMA, HSPA, LTE/LTE M1) och icke mobilsystem (WLAN, Bluetooth, Bluetooth LE, NFC, LoRa, WMBUS, 868 MHz, ISM osv.) före marknadslansering ligger inom ramarna för Etteplans testlaboratorium. Vi kan också snabba upp er produktutveckling betydligt, till exempel genom prestandamätningar för antenner.

Satimo Stargate 64 mätkammare används för prestandamätningar av aktiva antenner och designverifiering av vanliga radiotekniker (CDMA, WCDMA, LTE/LTE M1/LTE NB-IoT, GSM, Bluetooth, WLAN). Den används även för passiv antennprestanda för alla radiosystem inom frekvensintervallet 300 MHz – 6 GHz: vinst, effektivitet och strålmönster. En effektiv antenndesign behöver mindre ström och kan minska batteriförbrukningen betydligt. För en slutanvändare är det också viktigt att radioenheten, till exempel en mobiltelefon, fungerar i avlägsna områden eller andra omgivningar med låg mottagningsstyrka.

Interoperabilitetstestning av RF-system

Enheter och miljöer med flera RF-system stör och interfererar med varandra. I vårt testlaboratorium kan vi mäta enhetens inre interferens från kraftkällor, databussar, klocksignaler, processorer, skärmar, minneskretsar osv., vilket resulterar i immunitet mot interferens som orsakas både av enhetens inre radioutrustning och av extern radio. Testning av interoperabiliteten är särskilt viktig till exempel för medicinsk utrustning. Vi tillhandahåller dedikerade testkammare och automatiserade tester för komplexa testfall, som att mäta effektiviteten för mottagarens alla kanaler.

Problemlösning och rådgivning av testexperter

Om produkten har prestandaproblem inom EMC eller RF, löser vi det med expertis i toppklass, automatiserad mätutrustning och testmiljöer. Vi kan till exempel lösa problem med oönskade emissioner orsakade av designfel i layouten, interoperabilitet från kraftkällor och problem med antennprestanda. Vi ger snabb, kostnadseffektiv service.

Certifieringsrådgivning och produktstandarder

Vi erbjuder även tjänster inom certifieringsrådgivning och godkännandetjänster som helhetsprojekt.

Vi kan utföra ett brett spektrum av tester motsvarande produktstandarder. Se hela omfattningen av standarderna i vår broschyr.

Vi samarbetar även med andra ackrediterade testlaboratorier för att komplettera vårt tjänsteutbud och kunna leverera alla tjänster.

Se vanliga testmetoder och standarder här

IEC/EN 61000-4-2 ESD, elektrostatisk urladdning

• IEC/EN 61000-4-4 EFT/Burst, snabba transienter, pulsskurar

• IEC/EN 61000-4-5 Surge, stötpulser

• IEC/EN 61000-4-6 Ledad immunitet

• IEC/EN 61000-4-8, -9 Magnetisk immunitet

• IEC/EN 61000-4-11 AC Dips, spänningssänkningar

• IEC/EN 61000-4-29 DC Dips, spänningssänkningar

• CISPR 11 / 16 / 22 / 24 / 32 / 35

• EN 55011 / 55016 / 55022 / 55024 / 55032 / 55035

• EN 301 489-x for RED (Radio Equipment Directive)

• IEC/EN 61000-6-1 Immunitet i bostadsmiljö

• IEC/EN 61000-6-2 Immunitet i industriell miljö

• IEC/EN 61000-6-3 Emission i bostadsmiljö

• IEC/EN 61000-6-4 Emission i industriell miljö

• IEC/EN 61326-1 Mätning och styrning

• IEC/EN 61326-2-x Produktspecifik

• EN 12015 / 12016 Hissar

• EN 50121-4 Signalutrustning järnväg

• IEC/EN 60974-10 Svetsmaskiner

• MIL-STD-461

• FCC §15 Part B, C

 

Standarder för RF-spektrumet

• 3GPP TS 51.010 GSM

• 3GPP TS 34.121 WCDMA

• 3GPP TS 36.521 LTE

• 3GPP2 C.S0011-E CDMA

• EN 301 511 GSM

• EN 301 908-1, -2, -13 UTRA/E-UTRA, WCDMA, LTE

• EN 300 328 WLAN, BT, SRD

• EN 301 893 RLAN

• IEEE 802.11 WLAN/WIFI

• Bluetooth SIG

• EN 300 220 SRD < 1 GHz

• EN 300 330 SRD < 30 MHz

• EN 303 204 SRD Nätverksbaserat

• EN 300 413 GNSS

• EN 300 440 1-40 GHz

• EN 302 065-1, -2, -3 UWB

• EN 303 417 WPT

Alexander Tollsner

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA