Close

Frukostseminarium om CE-märkning av produktionslinjer, 30 maj i Gävle, Sverige

Event - Date: 30.05.2013
Back to events and webinars

”Är du säker på att hela din produktionslinje uppfyller kraven för CE-märkning?”

Etteplan bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium om CE-märkning av produktionslinjer.

Kom och lyssna till Peter Holmgren från SMP, Svensk Maskinprovning. Få svar på frågor kring CE-märkning av en produktionslinje och hör hur andra företag jobbar.

Datum: Torsdagen den 30 maj
Plats: Etteplan, Marielundsvägen 2, Gävle
Tid: 08.00-09.00 (frukost serveras från 07.30)

Kontakt: Anna-Pia Lingemyr, anna-pia.lingemyr(at)etteplan.com