Bolette Møller: Vækst gennem forandring

Bolette Møller har arbejdet som Consultant Delivery Manager hos Etteplan i Herlev siden efteråret 2022. Hendes primære opgave er at forbinde leads fra salg til de rette teams både internt hos Etteplan, men også via ekstern sourcing og rekruttering. Bolettes arbejdsopgaver er vokset hurtigt i ansvar og udfordring, og hun har været ivrig i forhold til at tage nye opgaver på sig. Ændringer i den danske organisation med en ny administrerende direktør har kastet nye nye muligheder af sig. Bolette arbejder tæt sammen med Flemming, hendes kollega på Odense-kontoret, om at hjælpe organisationen og teamet med at vokse.

Blandt de spændende aspekter af Bolettes arbejde er den vedvarende udvikling i hendes daglige opgaver, interaktioner med teamet og dynamikken i deres samarbejde. Bolette værdsætter friheden til at stille spørgsmålstegn ved etablerede normer og udforske sine interesseområder. Hun anerkender, at processen i sig selv har en iboende værdi. Bolette søger aktivt muligheder for at bidrage til udvikling af nye arbejdsmetoder og innovative tilgange. Hendes entusiasme for at skubbe grænser og omfavne forandringer giver næring til hendes motivation om løbende at forbedre og forfine teamets måder at arbejde på. Ved at integrere en grundlæggende nysgerrighed og en vilje til at udfordre status quo, fremmer Bolette ikke kun sin egen personlige vækst, men spiller også en afgørende rolle i at forme og udvikle det kollektive arbejdsmiljø.

"Jeg stiller altid spørgsmålstegn ved den måde, tingene gøres på. Nogle gange er svaret: 'Fordi vi altid har gjort det på denne måde' - og for mig er det en åbning til at prøve at gøre tingene på en ny måde. "Vil det være bedre, sjovere, give mere mening eller mere værdi, hvis vi prøvede noget andet? "

Bolette mener, at der er muligheder for at opnå erfaring inden for et hvilket som helst område – og herigennem være på forkant med sin karriere. Følelsen af fremskridt og personlig vækst er tilfredsstillende, og det er dejligt at se håndgribelige resultater af indsatsen. Bolette kan helt sikkert se sig selv arbejde hos Etteplan i mange år baseret på hendes hidtidige rejse og de perspektiver, der er præsenteret for fremtiden. ”Jeg kan rigtig godt lide den rolle, jeg oprindeligt blev ansat til, men jeg nyder i høj grad også de ekstra opgaver og muligheder, som jeg får tilbudt undervejs. Disse opgaver byder på unikke udfordringer, der presser mig til at vokse og tilegne mig færdigheder, som ellers ville forblive uudnyttede."

"At omfavne disse muligheder fremmer en følelse af personlig og karriereorienteret udvikling, som jeg sætter pris på."

Etteplans fokus på at udvikle engagerede og kompetente medarbejdere fra virksomheden, frem for altid at ansætte eksternt, er meget værdiskabende, og efter Bolettes mening er det en af de ting, der adskiller Etteplan fra andre arbejdspladser. Der er handling bag ordene.

Som mor og hustru kan det være udfordrende at finde tid og energi til at balancere ansvar og personlige interesser. At prioritere tid til sig selv er vigtigt for at bevare sit mentale og følelsesmæssige overskud. Bolette har en bred vifte af interesser. De tæller alt fra en god vennemiddag med drinks i byen til rulleskøjteløb, almindeligt løb, Fortnite sammen med børnene eller en stille gåtur i skoven - og for nylig også vinterbadning.