Close

Johtaja henkilökuvassa: Emma Eliasson

Johtaja henkilökuvassa sarjassa haluamme tuoda esiin johtajiamme, jotka noudattavat arvojamme ja johtavat omalla esimerkillään edistämällä kasvu- ja innovaatiokulttuuria. 
Tällä kertaa vuorossa on Ruotsissa Västeråsissa suunnitteluratkaisujen aluepäällikkönä toimiva Emma Eliasson. 

Emma Eliasson

Johtajuus

Kuinka kuvailisit itseäsi johtajana? 

”Itseäni johtajana kuvaavat mielestäni sanat vakaus, kunnioitus ja lämpö.” 

Emma Eliasson eteni osastopäälliköksi vuonna 2018. Se oli hänelle uusi haaste, sillä hän ei ollut koskaan toiminut päällikköasemassa. ”Kun siirryin uuteen tehtävään, tiimissä oli ollut melko myrskyisää ja johdossa oli tapahtunut useita muutoksia lyhyessä ajassa. Muistan pohtineeni tätä ja tulleeni siihen tulokseen, että paras asia, mitä voin tarjota tälle tiimille, on vakaus.” 

Neljä vuotta myöhemmin Emma on aluepäällikkö. Kehityksen taustalla on Emmasta annettu myönteinen palaute ja parempiin tuloksiin johtanut vahva perustyö. ”Sanoisin, että leimallista toiminnalleni johtajana on vakaus ja kunnioitus. Strategiani on luoda tiimeihin yhteishenkeä ja yhteistyömahdollisuuksia keskinäisen kisailun sijaan.” 

Kuinka Etteplan tukee johtamista ja kasvua? 

Emman mukaan hän on saanut Etteplanilta tukea johtajuuteen ja kasvuun, ja hänen tarkoituksenaan on laittaa hyvä kiertämään tukemalla muita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Yhtiön kasvun myötä tarjoutuu uusia mahdollisuuksia, ja Emma uskoo, että tähän kuuluu olennaisena osana lisävastuun ottaminen. ”Minulla on ollut melkoinen matka Etteplanilla. Olen edennyt konsultin tehtävästä tiiminjohtajaksi, sitten osastopäälliköksi ja lopulta nykyiseen tehtävääni aluepäälliköksi.” 

Toisaalta Emma painottaa, että kasvu ei missään nimessä tarkoita vain etenemistä ylempiin tehtäviin. ”Tarkoitan, että teknologiayhtiönä meidän on sisäistettävä, että kasvu voi tarkoittaa monia eri asioita – henkilökohtaista kehittymistä, uuden oppimista tai oman osaamisen syventämistä.” 

Toimintakulttuuri

Kuinka kuvailisit Etteplanin toimintakulttuuria? 

”Minulle Etteplan on työnantaja, joka antaa minun olla oma itseni.” Emma on kokenut, että Etteplanilla hän on saanut kukoistaa ympäristössä, jossa hänen vahvuuksiaan arvostetaan ja hyödynnetään. Hän näkee saman myös muiden kohdalla, ja häneen tekee yhä uudelleen vaikutuksen osaamisen korkea taso yhtiössä ja tapa, miten se näkyy toimintakulttuurissa.   

”Koen, että täällä Västeråsissa organisaatio on lämmin ja avoin. Toivon, että kollegani eri puolilla yhtiötä tuntevat samoin.” 

Millä tavoin koet voivasi vaikuttaa yrityskulttuuriin? 

”Minulla on vastuu joka päivä kiinnittää huomiota siihen, miten toimin johtajana. Se vaikuttaa siihen, miten Etteplan nähdään niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin.” 

Emmalle Etteplanin yrityskulttuuri tarkoittaa, että mahdollisuus olla oma itsensä ja Etteplanin edustaminen kulkevat käsi kädessä. 

Arvot

Arvomme ovat asiakaslähtöinen, houkutteleva ja proaktiivinen. Mitä ne merkitsevät sinulle? 

”Suosikkini yrityksemme sanastoon kuuluvista 

ilmaisuista ei itse asiassa ole mikään noista kolmesta, vaan ’Success with people’, joka on yksi strategiamme keskeisistä elementeistä. 

Kaiken ytimessä on ajatus, että ne ihmiset, jotka houkuttelemme ja sitoutamme yhtiöön kiinnostavilla tehtävillä ja hyvällä johtajuudella, ovat niitä, jotka ylläpitävät ja kehittävät liiketoimintaamme. Jos emme kunnioita sitä, nuo osaavat ihmiset siirtyvät muualle.” 

Miten tämä näkyy käytännössä? 

Emman mukaan Success with people -elementin tulee näkyä jokapäiväisessä tekemisessä. Siinä on kyse vuorovaikutuksesta omien työntekijöiden sekä asiakkaiden kanssa. 

”Toimintatapamme asiakkaiden kanssa vaikuttaa tehtäviin, joita pystymme tarjoamaan työntekijöillemme – kiinnostavia projekteja ja mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Tukemalla työntekijöiden kehitystä koko yhtiö voi kehittyä.” 

 

Villi kortti: Jos saisit antaa yhden neuvon mistä tahansa asiasta, mikä se olisi? 

Emma päätyy hetken harkinnan jälkeen ikivanhaan viisauteen: ”Ympäröi itsesi ihmisillä, joilta saat energiaa”. 

Voit olla kiinnostunut myös näistä