Close

Miksi ergonomian tulisi olla yksi tehtaanjohtamisen prioriteeteista

Parempaan työergonomiaan satsaaminen kannattaa, sillä investointi parantaa tuottavuutta ja laatua. Lisäksi se vähentää työntekijöiden sairauspoissaoloja ja edistää työssä viihtymistä. Ergonomian tärkeydestä huolimatta siihen ei kuitenkaan kiinnitetä suunnittelussa riittävästi huomiota Insinöörityötä ohjaavat edelleen vahvasti ongelmanratkaisu ja koneelle tai tuotantolinjalle asetettujen teknisten vaatimusten toteuttaminen. Digitalisaation myötä ergonomia on mahdollista sisällyttää jo varhaisessa vaiheessa osaksi tuotantolinjan tai koneen suunnittelua.

Sanakirjan määritelmän mukaan ergonomia tarkoittaa sitä, että tekniset työmenetelmät on kehitetty ihmiselle fyysisesti sopiviksi.

Mutta mitä ergonomia sitten merkitsee käytännössä? Se riippuu pitkälti työympäristöstä. Yhdistäviä nimittäjiä alkaa kuitenkin löytyä kun pohditaan, mitä tarkoittaa huono ergonomia. Se tarkoittaa paitsi tuotannon tehottomuutta ja tuotteiden laatuvirheitä, myös työntekijöiden sairauspoissaoloja. Terveysongelmat heijastuvat edelleen työssä viihtymiseen ja työntekijän motivaatioon.

Nämä kaikki ovat ongelmia, jotka jokainen tehtaanjohtaja ja tuotantopäällikkö haluaa kitkeä tuotannostaan.

Yhä tänäkin päivänä teollinen työ pitää sisällään monenlaista loppukokoonpanoa, joka on luonteeltaan käsityöpainotteista. Monesti tämä tarkoittaa liian monta kertaa päivässä toistuvia, mahdollisesti epämukavia ja raskaita työasentoja, jotka rasittavat ihmiskehoa.

Huono ergonomia voi tarkoittaa myös staattista olemista: työntekijä kenties liikuttaa vain käsiään muun vartalon pysyessä paikallaan, tai hän saattaa istua pitkiä aikoja paikallaan ilman mahdollisuutta vaihtaa työasentoa tai säätää sitä itselleen sopivaksi.

Hyvän työergonomian edut kiistattomia

 

Huonon ergonomian aiheuttama rasitus voidaan kenties hyväksyä, jos kyse on vain muutamista päivistä. Mutta kun aletaan puhua viikoista, kuukausista tai pahimmillaan jopa vuosista, tiedossa on takuuvarmasti ongelmia – eikä siis vain työntekijälle, vaan myös työnantajalle.

Kuten jo todettua, negatiiviset vaikutukset heijastuvat tuotantoon ainakin tehokkuuden ja laadun sekä henkilöstön terveyden kautta. Ja kääntäen, kun ergonomia on kunnossa ja työntekijän on hyvä tehdä työtä, hänen tuottavuutensa kohoaa, ja myös hänen tuottamansa laatu on parempaa. Lisäksi hän sairastelee vähemmän.

Juuri tästä syystä ergonomia on tärkeää. Hyvän työergonomian hyödyt ovat niin kiistattomia, että siihen panostaminen kannattaa, siitäkin huolimatta että investoinnin hyötyjä voi olla vaikeaa mitata suoraan rahassa.

Ergonomiaa parannetaan nyt teknologian keinoin

 

Valmistavassa teollisuudessa ergonomian tärkeys toki tiedostetaan, onhan tehtaanjohtajien ja tuotantopäälliköiden tehtävä huolehtia tuotannon laadusta ja tuottavuudesta. Tuotannon ailahtelun ja työntekijöiden sairauspoissaolojen hintalaput eivät jää yhdeltäkään johtajalta huomaamatta.

Silti ergonomiaa ei läheskään aina painoteta tuotantokoneiden ja -prosessien suunnittelussa. Erityisesti vanhempien koneiden ja laitteiden suunnittelussa on tyypillisesti edetty funktionaalisuuden ehdoilla, jolloin koneen käyttäjän kohtalona on sopeutua epämukavaan työasentoon. Vielä tänäkään päivänä ergonomia ei ohjaa suunnittelua riittävästi.

Onneksi ergonomian parantamisen keinot ovat viime vuosina moninaistuneet, varsinkin teknologian reippaan kehityksen ansiosta. Samanaikaisesti hyvän ergonomian kysyntä on kasvussa. Kun tuotantoa tänä päivänä uudistetaan, ergonomian parantaminen kohoaakin yhä useammin yhdeksi keskeisistä kriteereistä.

Uudet digitaaliset työkalut ja mallintamismenetelmät mahdollistavat tuotantokoneiden ja -prosessien suunnittelun siten, että ergonomian merkitys huomioidaan heti ensimetreiltä alkaen. Ergonomia voidaan tuoda mukaan myös jo olemassa olevaan tuotantoprosessiin modernisaation yhteydessä.

Iiro Aalto

Iiro Aalto

BU Director Engineering Solutions
+358 10 307 3511
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Iiro Aalto vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA

Voit olla kiinnostunut myös näistä