Close

Pilvipohjainen mobiilipalveluprojekti: asiakkaan digitalisaatioloikkaa toteuttamassa

Tiimimme sai mahdollisuuden kehittää pilvipohjaisen mobiilisovelluksen, johon sisältyi maksutoiminnallisuus. Projektin tarkoituksena oli yhdistää B2B- ja B2C-toiminnallisuudet, käyttäjäkokemus, tietoturva ja maksutapahtumat kokonaistehokkaaksi ratkaisuksi. Ratkaisun arvoa nostaa se, että se soveltuu sekä yritys- että kuluttajakauppaan.

Projektin viimeiset kuusi kuukautta hoidettiin 99-prosenttisesti etänä, lukuun ottamatta muutamia testipäiviä laboratoriossa asiakkaan kanssa sekä yhteiskehittelypajaa, joka pystyttiin järjestämään pandemiamääräysten rajoissa.

Useimpien projektien tapaan myös tämän projektin onnistunut toteutus edellytti monipuolista osaamista. Tässä tapauksessa esiin nousivat etenkin projektinhallintaan, tekniseen arkkitehtuuriin, backend- ja mobiilikehitykseen, palvelusuunnitteluun, UX- ja UI-suunnitteluun liittyvä osaaminen sekä toimialan ja liiketoiminnan tuntemus. Etteplanin omien työntekijöiden lisäksi mukana oli alihankkijoita ja muita sidosryhmiä.

”Uskon, että aitoja innovaatioita syntyy, kun eri alojen asiantuntijat yhdistävät voimansa”, sanoo Design Strategist Hanna Remula.

Etteplanin valintaan vaikuttivat projektin laajuus ja vaadittava osaaminen. Etteplan pystyi vastaamaan projektin haasteisiin, joita olivat muun muassa uudet, maksuja koskevat määräykset ja vaativa tekninen toteutus sekä asiakkaan odotukset brändiinsä nivoutuvasta yleisilmeestä ja visuaalisista ratkaisuista. Projektin onnistumiseen vaikutti paitsi tekninen osaaminen myös asiakkaan liiketoiminnan sekä ratkaisun käyttäjäkokemukseen, tietoturvavaatimuksiin ja viranomaismääräyksiin liittyvien vaatimusten syvällinen ymmärtäminen. Näin laaja projekti hyödyttää molempia osapuolia – asiakas sai odotuksensa ylittävän ratkaisun, ja Etteplan pystyi laajentamaan ratkaisuvalikoimaansa.

Uudenlaisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin

Projektissa mukana ollut, osittain jo vuosikausia ratkaisukehityksessä työskennellyt tiimi sai arvokasta kokemusta.

”Tässä projektissa pääsin käyttämään osaamistani ja lisäksi oppimaan paljon uutta, mikä oli mahtavaa”, sanoo Software Developer Ville Lepistö. Etteplanilla pääsee työskentelemään erilaisissa projekteissa ja erilaisten asiakkaiden, teknologioiden ja yritysten kanssa. Kaikille tarjoutuu mahdollisuuksia avartaa näkemyksiään. ”Pääsin syventämään osaamistani useilla eri alueilla, kuten pilvipohjaisissa ratkaisuissa ja monissa uusissa teknologioissa, jopa käyttäjäkokemuksen suunnittelussa”, Ville jatkaa.

”Minun tehtävänäni on yhdistää käyttäjä- ja liiketoimintavaatimukset ja tekninen toteutettavuus. Itse sain uutta näkökulmaa asiakkaan liiketoimintaan, vaikka me Etteplanilla tunsimme asiakkaan jo hyvin”, Hanna toteaa. ”On palkitsevaa päästä kehittämään palvelu, joka aidosti ratkaisee asiakkaan ja tämän liiketoiminnan ongelmia.”

”Oli tosi hienoa yhdessä tiimin kanssa ratkaista maksutoiminnallisuuden ja tietoturvan integrointiin liittyvä haaste”, sanoo Software Engineer Raphaël Pinel. ”Ville teki valtavan työn luodessaan kaavion siitä, miten kaiken pitää toimia. Kun ison kokonaisuuden pilkkoi loogisiksi askeliksi, työ helpottui tuntuvasti. Voisi sanoa, että tässä tiimissä työskentely oli voimaannuttavaa – yhdessä pystymme vaikka mihin.”

Project Manager Marko Felin osoitti aitoa johtajuutta koko projektin ajan tarjoamalla aina tukeaan ja kysymällä aktiivisesti juuri oikeita kysymyksiä. Tiimi korostaa Markon elintärkeää roolia projektin onnistumisessa.

”Oli hienoa olla mukana projektissa, jonka tulokset näkyvät konkreettisesti loppukäyttäjille”, sanoo Marko, joka on jo aiemmin työskennellyt useissa backend-projekteissa. ”Oli innostavaa nähdä, miten suunnittelijoiden ja frontend-kehittäjien yhteistyön tuloksena syntyi loistava käyttäjäkokemus.”

Asiakkaan henkilöstön sitoutuminen projektiin kävi ilmi sen halusta opiskella ja sopeutua uusiin järjestelmiin Markon opastuksella. Uuden teknologian mukana tulee uusia vastuualueita ja prioriteetteja, ja tiiminsä tuella Marko pystyi varmistamaan hyvän asiakaskokemuksen.

Tärkeimpiä huomioita etätiimityöstä

  1. Luottamus: Miten rakennetaan luottamusta uusiin ihmisiin, joita ei ole koskaan tavannut kasvotusten?
  2. Viestintä: Miten viestiä tehokkaasti, kun tehdään etätyötä? Yksi haasteista on, miten pitää kaikki asioista perillä hukuttamatta heitä tietoon.
  3. Osallistuminen ja tehokkuus: Miten taataan riittävä tiedon jakaminen ja miten päätetään, kenen on oltava mukana missäkin kokouksessa? Mistä viestitään yksilötasolla ja mistä pitäisi keskustella koko tiimin kanssa?

Koko organisaation tuki takana

”Etteplanissa on hyvä ja avoin ilmapiiri”, Raphaël sanoo. ”Avun pyytäminen ei ole mikään ongelma. Yhtiössämme jaetaan avoimesti tietoa, eikä ketään tunnu haittaavan, jos heitä häiritsee kysymyksillä, mikä on todella rohkaisevaa. Se on nimittäin turhauttavaa, jos joutuu painimaan ongelmiensa kanssa yksin. Kaikilla on tietenkin omat velvollisuutensa ja tuloksia on tultava, mutta apua saa aina tarvittaessa. Täällä vallitsee lämmin ja ystävällinen ilmapiiri.”

Erinomaisia ratkaisuja ei pysty kehittämään yksin. Upean käyttäjäkokemuksen luominen ja erinomaisen, turvallisen teknisen toteutuksen varmistaminen vaatii erilaista osaamista ja useita näkökulmia. Kuluttajan tai yritysasiakkaan ei tarvitse ostotapahtuman aikana miettiä taustalla toimivia vaativia algoritmeja, maksuprosesseja, datan siirtoa tai integrointeja. He voivat vain nauttia erinomaisesta, arkea helpottavasta palvelusta.

Voit olla kiinnostunut myös näistä