Close

Fortum Hydro

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Etteplan on huolehtinut Fortum Hydron dokumenttien hallinnasta jo vuodesta 2014. Nyt Etteplan ja Fortum tutkivat mahdollisuuksia dokumentointiprosessin automatisoimiseen kognitiivisten teknologioiden avulla.

Asiantuntemus

Dokumentointiprosessin automatisoiminen tekoälyn avulla

 

Fortumin 120 Ruotsissa sijaitsevasta vesivoimalaitoksesta on niiden useiden vuosien toiminnan aikana tehty satoja tuhansia piirustuksia, listoja ja projektidokumentteja eri lähdejärjestelmissä. Uusia dokumentteja tuotetaan ja vanhoja päivitetään jatkuvasti. Hyvä esimerkki dokumenttien, kuten kiinteistön piirustusten, projektidokumentaation sekä vika‑ ja huoltotietojen, käytöstä, ovat investointiprojektit ja huoltotoimenpiteet. Kiinteistöjen ja laitosten tietojen tulee olla ajantasaisia, helposti löydettävissä ja vastata fyysisiä vesivoimalaitoksia, jotta ne tukevat Fortumin liiketoimintaa.

Moninaisia etuja kognitiivisten teknologioiden hyödyntämisestä

 

Kognitiivisilla teknologioilla tarkoitetaan ihmisen ajatusprosesseja jäljittelevää teknologiaa. Eri lähdejärjestelmissä olevien kiinteistöjen ja laitosten dokumenttien digitalisointi ja yhdistäminen omaisuuteen ja työmääräyksiin kognitiivisten teknologioiden avulla voi auttaa suodattamaan olennaisia tietoja siellä, missä niitä tarvitaan.

Tutkimuksensa perusteella Etteplan uskoo, että kognitiivisten teknologioiden hyödyntäminen dokumenttien hallinnassa parantaa sen tarjoamia dokumenttien ja informaation hallintapalveluja. Käyttämällä kognitiivisia teknologioita tietokone voi ymmärtää tärkeitä yhteyksiä eri dokumenttien, työmääräysten ja teknisten dokumenttien välillä sekä sitä, miten ne pitäisi järjestellä sekä toimittaa ne voimalaitoksen johtajalle, projektipäällikölle tai huoltoteknikolle silloin, kun niistä on hyötyä. Tämä säästää valtavasti aikaa verrattuna manuaaliseen tietojenkäsittelyyn.

”Yksinkertaisesti sanottuna, koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävien kognitiivisten alustojen käyttäminen tällä alueella voi säästää aikaa ja vähentää turhautumista, kun etsitään oikeaa tietoa sekä vähentää väärien päätösten tekemisen riskiä. Ja, mikä tärkeintä, se pienentää henkilövahinkojen riskiä.”

Eric Tengstrand, Etteplanin Global Service Solutions -toimintojen johtaja

Kohti ennakoivaa huoltoa

 

Toinen tutkimuksessa esillä ollut asia on kognitiivisten teknologioiden hyödyntäminen teknisten ongelmien ratkaisussa ja ennakoinnissa: tietokone voi esimerkiksi vähitellen oppia tunnistamaan toistuvien ongelmien syitä. Tämä on askel kohti kognitiivista ennakoivaa kunnossapitoa, jossa tietokone suosittelee, miten esille tulevat toiminnalliset puutteet voidaan ratkaista jo ennen kuin ne kehittyvät varsinaisiksi vioiksi.

”Fortum Hydron kanssa tehty yhteistyö heijastelee hyvin sitä, että Etteplan näkee merkittäviä mahdollisuuksia uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, hyödyntämisessä palvelutarjonnassaan”, tiivistää Tengstrand.

”Fortum näkee tämän Etteplanin kanssa tehdyn projektin erittäin tärkeänä tulevassa kehityksessä digitalisaation saralla. Projekti on ollut kiinnostava ja todistanut, että nämä ratkaisut tulevat luonnolliseksi osaksi prosessejamme tulevaisuudessa.”

Martin Lindström, Fortum Hydro’s Head of Asset Management

Related content

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Ebusco luo yhdessä Etteplanin kanssa pohjaa teknisen sisällön hallinnalle

Ebusco kehittää, valmistaa ja markkinoi täyssähköisiä kaupunkibusseja ja maantielinja-autoja sekä niihin liittyvää ekosysteemiä. Hollantilaisyrityksen pääkonttori sijaitsee Deurnessa. Euroopan suurkaupungeissa, esimerkiksi Amsterdamissa, Frankfurtissa ja Münchenissä, liikennöi yli 350 Ebuscon bussia.

Mobiilisovellus Gasumin kaasukäyttöisiä ajoneuvoja käyttäville asiakkaille

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Gasum tarjoaa puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. Yhtiö auttaa asiakkaitaan pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniensa kanssa Gasum edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä.  

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Ota yhteyttä
Eric Tengstrand
Eric Tengstrand
Global Service Solutions Director
Technical Communication Solutions