Close

Glaston johtaa digimurrosta lasin lämpökäsittelyssä yhdessä Etteplanin kanssa

Glaston haluaa innovatiivisena edelläkävijänä johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä uudenlaisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Yksi Glastonin strategisen vision kulmakivistä on johtaa toimialan digitaalista muutosta. 

Glaston halusi uuden strategisen visionsa mukaisesti kehittää uuden sukupolven IoT- ja UI-kehyksen lasin lämpökäsittelykoneille tehostaakseen ja yhdenmukaistaakseen niiden järjestelmiä. Glaston valitsi HMI-käyttöliittymä- ja ohjelmistouudistuksensa digitalisaatiokumppaniksi Etteplanin, koska yrityksellä on syvällistä ja monipuolista osaamista teollisuuden digitalisaatiosta.

”Etteplan erottautui kilpailijoista hyvillä referensseillä ja kyvyllään toteuttaa ratkaisuja teollisessa ympäristössä”, tarkentaa Sakari Palokangas, Manager of Architecture & Technology, Glaston.

Glastonin digitalisaatiokumppanina Etteplan vastaa paitsi uuden kehyksen vaatimista ohjelmistokehitysresursseista myös tarvittavasta perehdytyksestä ja tuesta, jotta maailmanluokan konevalmistaja voi siirtyä kohti Teollisuus 4.0 -aikakautta. Jakamalla tietoa ja rakentamalla nykyaikaista ohjelmistokehitystä tukevan kulttuurin ja prosessit Glaston pystyy mullistamaan markkinansa kerta toisensa jälkeen.

Ohjelmistokehys, jonka tavoitteena on lisätä tehokkuutta

Projektin käynnistäneessä esiselvityksessä haluttiin varmistaa yhteinen tavoite ja visio Etteplanin ja Glastonin välillä palvelumuotoilumenetelmien avulla. Kehitystyö pohjautui Glastonin liiketoimintatarpeisiin ja loppuasiakkaiden dataan. Konseptisuunnitteluvaiheen jälkeen aloitettiin kehitystyö, ja ensimmäinen sovellus otetaan tuotantoon tulevana vuonna.

Kehityksen alla oleva ratkaisu koostuu useista komponenteista, jotka muodostavat useita sovelluksia tukevan ja sisältävän kehyksen. Ensimmäisenä julkaistaan Autopilot- ja SetUpRun-sovellukset.

Autopilot-sovelluksella tavoitellaan Glastonin lasin lämpökäsittelykoneiden tuotantoprosessin automatisointia. Sovelluksen kehitystyössä on keskitytty parantamaan tuotannon tehokkuutta ja nopeuttamaan koneen käytön oppimista. Toinen sovellus, SetUpRun, on suunnattu yhdenmukaistamaan ja automatisoimaan lasin lämpökäsittelykoneiden käyttöönottoa vakioimalla parametreja ja tarjoamalla intuitiivisen prosessin.

Glaston reference

Projektissa yhdistyvät Etteplanin vahvuudet ohjelmistokehityksestä tekniseen dokumentointiin. Nykyteknologiat, kuten Azure IoT Edge ja muut Azuren IoT-ratkaisut, OPC UA, Micro frontends, React ja Docker, antavat mahdollisuuden rakentaa palvelittomia ekosysteemejä.

”Reunaratkaisun ekosysteeminä käytetään Azure IoT Edgeä, jolloin voimme kehittää jaettuja, uudelleenkäytettäviä dockerisoituja palveluja, joita voidaan hallita ja ottaa käyttöön suoraan Azuresta. Lisäksi tiedonsiirto Azureen on turvallista ja resilienttiä, mikä on luotettavan data-analytiikan ehdoton edellytys. Konetason integroinnissa hyödynnetään käyttöjärjestelmäriippumatonta OPC UA -protokollaa, joka erottaa toisistaan kehyksen ja konetason”, kertoo ohjelmistokehittäjä Markus Kasurinen Etteplanilta.

Toimialaa disruptoiva digitaalinen ratkaisu, joka tarjoaa lisäarvoa loppuasiakkaalle

Uuden sovelluksen myötä Glastonilla on automatisoitu tuotantoprosessi ja käyttöönottoratkaisu, joka pienentää merkittävästi loppuasiakkaan käyttäjien oppimiskäyrää.

Käyttöliittymäsuunnitteluun kehitetty järjestelmä yhdenmukaistaa myös Glastonin tulevien digiratkaisujen käyttöliittymiä. Kokonaisjärjestelmän ennakoitavuus, helppokäyttöisyys, modulaarisuus ja automatisointi vähentää virheitä, koulutukseen kuluvaa aikaa ja kokonaiskustannuksia.

Kehys toimii tulevien digiratkaisujen kehitystyön alustana ja antaa Glastonille kilpailuetua markkinoillaan.

”Yhdessä Etteplanin kanssa saimme hienosti rakennettua Autopilot- ja SetUpRun-konseptien minimitoiminnallisuudet, ja nyt jatkamme yhteistyötä Glastonin sisäisessä tuotekehityksessä”, Sakari toteaa lopuksi.

Related content

S-Business sai kattavaa tietoa palvelunsa turvallisuudesta

S-Business on S-ryhmän asiakasohjelma ja yrityksille suunnattu maksukortti. Kortti käy yli 1800 S-ryhmän toimipaikassa, ja S-Business-kortteja käytetään päivittäisissä ostoksissa yli 44 000 suomalaisessa yrityksessä. S-Business Oy on SOK:n omistama tytäryhtiö. 

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Fortum Spring tasapainottaa energiaverkkoa

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Fortum tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa saada asiakkaat ja yhteiskunnan mukaan muutokseen puhtaamman maailman puolesta. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja.  Fortumilla on noin 19 000 ammattilaista ja yhteenlaskettu tase noin 69 miljardia euroa, joten Fortumilla on mittakaava, osaaminen ja resurssit kasvaa ja viedä energiasiirtymää eteenpäin.

Suunnittelumenetelmien avulla suuntaa Vointyn liiketoiminnalle

Oululainen terveysteknologian start-up Vointy yhdisti voimansa Etteplanin kanssa tuodakseen markkinoille aivan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointisovelluksen. Vointy ei halunnut keskittyä henkilökohtaisiin hyvinvointimittareihin ja kilpailla puettavan teknologian hajanaisilla, kylläisillä markkinoilla vaan suuntasi sovelluksensa työnantajille ja niiden henkilöstön kehittämisosastoille.

Talenomille jatkuvaa tietoturvatestausta ja tietoisuuden lisäämistä - Etteplanista pitkäaikainen kumppani

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Talenomin liiketoiminta-ajatus on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi Talenom tukee asiakkaidensa liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Talenomin visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Ota yhteyttä
Hanna Remula
Hanna Remula
Head of Design, Cloud and Applications