Close

Häiriövalvontasovelluksen käyttöliittymä uusiksi

Teleste on laajakaista- ja videopalveluiden asiantuntija, joka tarjoaa älykkäitä ratkaisuja julkiseen liikenteeseen ja turvallisuussegmenteille. Etteplan oli mukana projektissa, jossa suunniteltiin uudelleen S-AWARE®- JA S-VMX-sovellusten käyttöliittymät. Nämä kattavat häiriö- ja videovalvontaratkaisut mahdollistavat erilaisten datatyyppien helpon ja luotettavan hallinnan ja auttavat parantamaan ihmisten ja infrastruktuurin turvallisuutta.

Telestellä oli selkeä ja vahva näkemys käytettävyydestä ja käyttöliittymästä (user interface, UI). Tarkkojen high-fidelity-prototyyppien luominen edellytti nopeaa ja tehokasta toimintaa, ideointia ja jatkuvaa iterointia. Vastauksena asiakkaan tarpeisiin Etteplanin UI-asiantuntijat keskittyivät annettuihin käyttötapauksiin ja loppukäyttäjien tarpeisiin ja määrittivät mahdolliset UI-ongelmat. Näin ideat pystyttiin esittämään täydellisinä wireframe-malleina sekä vuorovaikutusta ja käyttökokemusta kokonaisuudessaan simuloivina prototyyppeinä.

Projekti oli haasteellinen, sillä käyttöliittymän tuli olla yksinkertainen ja intuitiivinen ja silti loppukäyttäjän piti pystyä suorittamaan sillä useita vaativia toimenpiteitä.

Etteplanin asiantuntijoiden oli otettava huomioon lukuisia tärkeitä näkökohtia ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa. Lomakkeen nopeaan täyttämiseen, käyttäjän kognitiivisen kuorman vähentämiseen ja runsaan tietomäärän esittämiseen rajallisessa tilassa kehitettiin uusi lähestymistapa. Loppukäyttäjällä on suuri vastuu häiriöiden asianmukaisessa käsittelyssä, joten UI:n oli palveltava sisältöä. Etteplanin tavoitteena oli luoda visuaalisesti miellyttävä käyttöliittymä, joka tuntuisi käyttäjille tutulta ensihetkestä lähtien mukailemalla yleisimpien sovellusten toimintaa. Samalla vastattiin kompleksisen järjestelmän ainutlaatuisiin vaatimuksiin.

Kehittämällä ratkaisut tiukimpiinkin vaatimuksiin ja hyödyntämällä parhaita käytäntöjä pystyttiin kehittämään konsepti ja ratkaisu, joka kohensi käyttäjäkokemusta.

Teleste-logo.jpg

”Etteplan kuunteli meitä aidosti ja laati joustavan toimintamallin suunnitteluongelman ratkaisemiseksi. Yritys haastoi käyttöliittymään ja käyttäjäkokemukseen liittyvät tavoitteet ja tarjosi paremman kokemuksen loppukäyttäjillemme.”

Krzysztof Helt, R&D Manager, Teleste

Related content

S-Business sai kattavaa tietoa palvelunsa turvallisuudesta

S-Business on S-ryhmän asiakasohjelma ja yrityksille suunnattu maksukortti. Kortti käy yli 1800 S-ryhmän toimipaikassa, ja S-Business-kortteja käytetään päivittäisissä ostoksissa yli 44 000 suomalaisessa yrityksessä. S-Business Oy on SOK:n omistama tytäryhtiö. 

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Fortum Spring tasapainottaa energiaverkkoa

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Fortum tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa saada asiakkaat ja yhteiskunnan mukaan muutokseen puhtaamman maailman puolesta. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja.  Fortumilla on noin 19 000 ammattilaista ja yhteenlaskettu tase noin 69 miljardia euroa, joten Fortumilla on mittakaava, osaaminen ja resurssit kasvaa ja viedä energiasiirtymää eteenpäin.

Suunnittelumenetelmien avulla suuntaa Vointyn liiketoiminnalle

Oululainen terveysteknologian start-up Vointy yhdisti voimansa Etteplanin kanssa tuodakseen markkinoille aivan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointisovelluksen. Vointy ei halunnut keskittyä henkilökohtaisiin hyvinvointimittareihin ja kilpailla puettavan teknologian hajanaisilla, kylläisillä markkinoilla vaan suuntasi sovelluksensa työnantajille ja niiden henkilöstön kehittämisosastoille.

Talenomille jatkuvaa tietoturvatestausta ja tietoisuuden lisäämistä - Etteplanista pitkäaikainen kumppani

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Talenomin liiketoiminta-ajatus on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi Talenom tukee asiakkaidensa liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Talenomin visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Ota yhteyttä
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions