Close

Häiriövalvontasovelluksen käyttöliittymä uusiksi

Teleste on laajakaista- ja videopalveluiden asiantuntija, joka tarjoaa älykkäitä ratkaisuja julkiseen liikenteeseen ja turvallisuussegmenteille. Etteplan oli mukana projektissa, jossa suunniteltiin uudelleen S-AWARE®- JA S-VMX-sovellusten käyttöliittymät. Nämä kattavat häiriö- ja videovalvontaratkaisut mahdollistavat erilaisten datatyyppien helpon ja luotettavan hallinnan ja auttavat parantamaan ihmisten ja infrastruktuurin turvallisuutta.

Telestellä oli selkeä ja vahva näkemys käytettävyydestä ja käyttöliittymästä (user interface, UI). Tarkkojen high-fidelity-prototyyppien luominen edellytti nopeaa ja tehokasta toimintaa, ideointia ja jatkuvaa iterointia. Vastauksena asiakkaan tarpeisiin Etteplanin UI-asiantuntijat keskittyivät annettuihin käyttötapauksiin ja loppukäyttäjien tarpeisiin ja määrittivät mahdolliset UI-ongelmat. Näin ideat pystyttiin esittämään täydellisinä wireframe-malleina sekä vuorovaikutusta ja käyttökokemusta kokonaisuudessaan simuloivina prototyyppeinä.

Projekti oli haasteellinen, sillä käyttöliittymän tuli olla yksinkertainen ja intuitiivinen ja silti loppukäyttäjän piti pystyä suorittamaan sillä useita vaativia toimenpiteitä.

Etteplanin asiantuntijoiden oli otettava huomioon lukuisia tärkeitä näkökohtia ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa. Lomakkeen nopeaan täyttämiseen, käyttäjän kognitiivisen kuorman vähentämiseen ja runsaan tietomäärän esittämiseen rajallisessa tilassa kehitettiin uusi lähestymistapa. Loppukäyttäjällä on suuri vastuu häiriöiden asianmukaisessa käsittelyssä, joten UI:n oli palveltava sisältöä. Etteplanin tavoitteena oli luoda visuaalisesti miellyttävä käyttöliittymä, joka tuntuisi käyttäjille tutulta ensihetkestä lähtien mukailemalla yleisimpien sovellusten toimintaa. Samalla vastattiin kompleksisen järjestelmän ainutlaatuisiin vaatimuksiin.

Kehittämällä ratkaisut tiukimpiinkin vaatimuksiin ja hyödyntämällä parhaita käytäntöjä pystyttiin kehittämään konsepti ja ratkaisu, joka kohensi käyttäjäkokemusta.

Teleste-logo.jpg

”Etteplan kuunteli meitä aidosti ja laati joustavan toimintamallin suunnitteluongelman ratkaisemiseksi. Yritys haastoi käyttöliittymään ja käyttäjäkokemukseen liittyvät tavoitteet ja tarjosi paremman kokemuksen loppukäyttäjillemme.”

Krzysztof Helt, R&D Manager, Teleste

Related content

Suunnittelumenetelmien avulla suuntaa Vointyn liiketoiminnalle

Oululainen terveysteknologian start-up Vointy yhdisti voimansa Etteplanin kanssa tuodakseen markkinoille aivan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointisovelluksen. Vointy ei halunnut keskittyä henkilökohtaisiin hyvinvointimittareihin ja kilpailla puettavan teknologian hajanaisilla, kylläisillä markkinoilla vaan suuntasi sovelluksensa työnantajille ja niiden henkilöstön kehittämisosastoille.

Talenomille jatkuvaa tietoturvatestausta ja tietoisuuden lisäämistä - Etteplanista pitkäaikainen kumppani

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Talenomin liiketoiminta-ajatus on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi Talenom tukee asiakkaidensa liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Talenomin visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Glaston johtaa digimurrosta lasin lämpökäsittelyssä yhdessä Etteplanin kanssa

Glaston haluaa innovatiivisena edelläkävijänä johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä uudenlaisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Yksi Glastonin strategisen vision kulmakivistä on johtaa toimialan digitaalista muutosta. 

Ota yhteyttä
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions