Close

Häiriövalvontasovelluksen käyttöliittymä uusiksi

Teleste on laajakaista- ja videopalveluiden asiantuntija, joka tarjoaa älykkäitä ratkaisuja julkiseen liikenteeseen ja turvallisuussegmenteille. Etteplan oli mukana projektissa, jossa suunniteltiin uudelleen S-AWARE®- JA S-VMX-sovellusten käyttöliittymät. Nämä kattavat häiriö- ja videovalvontaratkaisut mahdollistavat erilaisten datatyyppien helpon ja luotettavan hallinnan ja auttavat parantamaan ihmisten ja infrastruktuurin turvallisuutta.

Telestellä oli selkeä ja vahva näkemys käytettävyydestä ja käyttöliittymästä (user interface, UI). Tarkkojen high-fidelity-prototyyppien luominen edellytti nopeaa ja tehokasta toimintaa, ideointia ja jatkuvaa iterointia. Vastauksena asiakkaan tarpeisiin Etteplanin UI-asiantuntijat keskittyivät annettuihin käyttötapauksiin ja loppukäyttäjien tarpeisiin ja määrittivät mahdolliset UI-ongelmat. Näin ideat pystyttiin esittämään täydellisinä wireframe-malleina sekä vuorovaikutusta ja käyttökokemusta kokonaisuudessaan simuloivina prototyyppeinä.

Projekti oli haasteellinen, sillä käyttöliittymän tuli olla yksinkertainen ja intuitiivinen ja silti loppukäyttäjän piti pystyä suorittamaan sillä useita vaativia toimenpiteitä.

Etteplanin asiantuntijoiden oli otettava huomioon lukuisia tärkeitä näkökohtia ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa. Lomakkeen nopeaan täyttämiseen, käyttäjän kognitiivisen kuorman vähentämiseen ja runsaan tietomäärän esittämiseen rajallisessa tilassa kehitettiin uusi lähestymistapa. Loppukäyttäjällä on suuri vastuu häiriöiden asianmukaisessa käsittelyssä, joten UI:n oli palveltava sisältöä. Etteplanin tavoitteena oli luoda visuaalisesti miellyttävä käyttöliittymä, joka tuntuisi käyttäjille tutulta ensihetkestä lähtien mukailemalla yleisimpien sovellusten toimintaa. Samalla vastattiin kompleksisen järjestelmän ainutlaatuisiin vaatimuksiin.

Kehittämällä ratkaisut tiukimpiinkin vaatimuksiin ja hyödyntämällä parhaita käytäntöjä pystyttiin kehittämään konsepti ja ratkaisu, joka kohensi käyttäjäkokemusta.

Teleste-logo.jpg

”Etteplan kuunteli meitä aidosti ja laati joustavan toimintamallin suunnitteluongelman ratkaisemiseksi. Yritys haastoi käyttöliittymään ja käyttäjäkokemukseen liittyvät tavoitteet ja tarjosi paremman kokemuksen loppukäyttäjillemme.”

Krzysztof Helt, R&D Manager, Teleste

Related content

SEO:n digitalisaatioloikan mahdollistaa Etteplanin kehittämä mobiili-sovellus – SEONappi

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) on kauppiaiden hallitsema 100 % suomalainen öljy-yhtiö, joka on toiminut jo vuodesta 1978. SEO-verkosto on jo yli 220 jakeluaseman, huoltoaseman tai automaattiaseman verkosto.  SEO-kauppiaat päättävät itse asemansa palveluista sekä polttoaineiden jakelun ja hinnoittelun ratkaisuista. Tähän perustuu SEO-verkoston itsenäisyys ja riippumattomuus. SEOn huoltoasemaverkoston kauppiaat palvelevat asiakkaita ympäri maan aina Suomenlahden rannalta Nuorgamiin saakka. www.seo.fi

Etteplanin asiantuntijat tukevat Kalmarin toimintaa monella rintamalla

Kalmar tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti maailmassa siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmar tehostaa jokaista kuljetusta laajan tuotevalikoimansa ja maailmanlaajuisen palveluverkostonsa avulla sekä kyvyllään integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa.

TanaConnect® luo Tanan sidosryhmille edellytykset datalähtöiseen päätöksentekoon

Tana on maailman johtavia kiinteän jätteen käsittelyyn tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistajia. Yritys on edelläkävijä sähköisten ohjausjärjestelmien ja älykkäiden ratkaisujen käytössä. Kaiken Tanan toiminnan perusta on dataohjautuva liiketoiminta, jota kehitetään jatkuvasti läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Mobiilisovellus Gasumin kaasukäyttöisiä ajoneuvoja käyttäville asiakkaille

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Gasum tarjoaa puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. Yhtiö auttaa asiakkaitaan pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniensa kanssa Gasum edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä.  

Ota yhteyttä
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions