Close
Anni Janger Leadership

Anni Janger: Kovaa työtä ja rohkeaa johtamista

Projektipäällikkönä ja Project Leadership and Management Competence ‑ryhmän vetäjänä Anni Janger tekee yhteistyötä taustaltaan, toimialaltaan ja kiinnostuksen kohteiltaan erilaisten ihmisten kanssa. Annille työskentely projektipäällikkönä Etteplanilla merkitsee vastuun ottamista scrummasterina ja on-site-tuoteomistajana. Project Leadership and Management Competence ‑ryhmän vetäjän tehtävässään hän johtaa keskusteluja projektijohtamisesta ja -hallinnasta. Ryhmä jakaa kokemuksia ja tarjoaa neuvontaa, hankkii koulutuksia ja kehittää prosesseja. Annille on tärkeää, että hänen kollegansa viihtyvät roolissaan, voivat uskoutua toisilleen ja saavat tarvitsemansa avun. Ryhmä on ajan mittaan kasvattanut suosiotaan ja osoittaa tukijärjestelmän vahvuuden ja sen, miten etteplanilaiset näkevät tulevaisuutensa johtajina.

Tietotekniikan opinnot suoritettuaan Anni aloitti uransa ohjelmistokehittäjänä yrityksessä, jonka Etteplan myöhemmin osti. Anni kuvailee itseään järjestelmälliseksi ihmiseksi. Hän menestyi ohjelmistokehityksessä erinomaisesti, ja kollegat ja johto kannustivat häntä hyödyntämään taitojaan hänen nykyisissä rooleissaan. Johtamisesta Etteplanilla Anni sanoo: ”Johdon on aina näytettävä esimerkkiä. Meillä on täällä paljon osaavaa väkeä – mielestäni on erittäin tärkeää, että ihmiset välittävät siitä, mitähe haluavat tehdä, sanoa, kokea ja saavuttaa.”

Anni tunnetaan ihmisenä, joka haluaa aina auttaa muita ja uskaltaa ottaa ohjat käsiinsä tilanteessa kuin tilanteessa. Anni toteaa, että hänen ympärillään on osaavia ihmisiä ja hän on oppinut jokaiselta jotakin, ja siksi hänestä tuntuu tärkeältä jakaa osaamistaan.

Annilla on selkeä käsitys siitä, millainen johtaja hän haluaa olla.

”Hyvällä johtajalla on oltava uskallusta kokeilla uusia asioita.”

Anni_Janger_career_stories_intext.jpg Joskus tulee onnistumisia, ja toisinaan oppimiskokemuksia. ”Emme voi elää maailmassa, jossa emme uskalla olla ihmisiä myös liike-elämässä. Tunteiden näyttäminen ja kovan (ja hyvän) työn tekeminen eivät sulje toisiaan pois.”

Anni myöntää, että miesvaltaisella alalla naisia aliarvioidaan helposti.

”Onneksi lähimmät kollegani eivät ole koskaan aliarvioineet minua, ja minulle ei ole ongelma, että olen nainen, eikä sen pitäisikään olla. Toivon, ettei kenenkään tarvitsisi ajatella sukupuoltaan tai tehdä kovemmin töitä, koska on nainen – tai mies. Uskon, että jonain päivänä tämä toteutuu”, Anni miettii.

Annille on tärkeää korostaa tiimin monimuotoisuutta ja halua oppia. ”Toimialallamme ja johtotehtävissä tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä, ja olen iloinen, että saan työskennellä nykyisessä tehtävässäni.”

Annin tarina on paitsi inspiroiva myös motivoiva. Parhaat ratkaisut, projektit ja innovaatiot syntyvät rohkeudesta, muiden kuuntelemisesta ja eri näkökulmien yhdistämisestä.