Close

Ympäristövastuu

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Suunnittelutyömme nojaa vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin

 

Etteplanin ympäristöpolitiikan mukaan toiminnan tavoitteena on minimoida yhtiön oman toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset, kouluttaa henkilökunta tunnistamaan työnsä ympäristönäkökohdat sekä auttaa yhteistyökumppaneita noudattamaan vastuullisuutta ympäristöasioissa. Etteplan-konsernissa ympäristövastuuta ohjaavat yhtiön eettiset toimintaperiaatteet. Ympäristöjohtamisesta vastaavat liiketoimintayksiköiden johtajat ja johtoryhmätasolla Operational Excellence -toiminnosta vastaava johtaja. Ympäristöjohtaminen perustuu Etteplanissa ISO 14001 -ympäristöstandardin vaatimuksiin. Lue lisää Vuosikatsaus 2019 s. 28.

Tavoitteet 2019

 

Etteplan asettaa ympäristötyölleen tavoitteita ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaisesti*. Vuoden 2019 tavoitteet ja saavutukset on kuvattu alla olevassa taulukossa.

*Tavoitteet koskevat maita, joissa Etteplanilla on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä.

Myös vuonna 2020 Etteplanin toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät epäsuorasti, asiakasyhteistyön tuloksena. Omaan toimintaan kohdistuvat ympäristöteot liittyvät esimerkiksi toimitilauudistuksiin, kun Etteplanin toimipisteitä muuttaa uudempiin ja aiempaa energiatehokkaampiin toimitiloihin. Etteplanin uudistettu eettinen toimintaohje (Code of Conduct) julkaistiin keväällä 2020.

Suorat ympäristövaikutukset maltillisia

 

Asiantuntijaorganisaationa Etteplanin oman toiminnan suorat ympäristövaikutukset – ja siten myös omaan toimintaan liittyvät ympäristöriskit – ovat maltilliset. Etteplanin toimistojen energiankulutuksen ja materiaalien käytön lisäksi ympäristövaikutukset syntyvät pääasiassa matkustamisesta, jota on pystytty vähentämään merkittävästi modernin kokoustekniikan ansiosta. Etteplanin matkustusohjeen mukaan virtuaalisia kokoustyökaluja hyödynnetään aina kun mahdollista. Lento-, auto- ja muun matkustamisen päästöjä ei ole seurattu systemaattisesti. Etteplanin toiminnalla on huomattavia positiivisia ympäristövaikutuksia asiakasprojektien kautta.

Etteplan_Vuosikatsaus_2018_FI_s30_kaavio.jpg

Suunnittelemme ympäristötehokkaita ratkaisuja

 

Suunnittelemme vuosittain satoja ratkaisuja maailman johtaville laite- ja konetoimittajille. Niiden avulla asiakkaillemme syntyy valmistettavuudeltaan, käytettävyydeltään ja kierrätettävyydeltään ekotehokkaita ratkaisuja. Kehitämme ympäristöystävällisiä teknologioita ja cleantech-tuotteita sekä vaikutamme asiakkaiden laitteiden, koneiden ja tuotantolaitosten energiatehokkuuteen. Suunnittelulla vaikutetaan tuotteen koko elinkaareen: raaka-aineista tuotantoon ja tuotteen käytöstä aina tuotteen hävittämiseen tai kierrättämiseen asti. Esimerkiksi Etteplanin teknisen dokumentoinnin ratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja vähentävät painetun materiaalin tarvetta, sillä manuaalit ja ohjekirjat voidaan jakaa huoltohenkilöstölle digitaalisesti.

 

 

 

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Haluamme että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat ylpeitä työskennellessään meidän kanssamme. Haluamme luoda hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme arvoihimme perustuen. Tämän takia olemme tehneet ja julkaisseet nämä englanninkieliset eettisen toimintaohjeet. Niiden tarkoitus on kuvata selvästi yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteemme kaikille työntekijöillemme, sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme, sekä ohjata jokapäiväistä toimintaamme. Lue lisää