Close

NIDV Symposium 2018

Evenement - Datum: 15.11.2018
Terug naar Evenementen en webinars

NIDV Symposium 2018

De geopolitieke situatie vereist meer dan ooit dat Nederland ook op veiligheidsgebied in internationaal verband samenwerkt. Dat gaat om de NAVO en de EU, alsmede in uiteenlopende bi- en multinationale verbanden. De Nederlandse industrie moet aansluiten bij deze samenwerkingsverbanden, vooral op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie van materieel, maar ook t.a.v. personeelsuitwisseling en instandhouding.

Aan de ene kant worden er veel middelen vrijgemaakt om een grote stap te zetten met de samenwerking binnen Europa op het gebied van Defensie en Veiligheid. In het Europese Defensie Fonds is de komende jaren ruim € 13 miljard beschikbaar. Voor militaire mobiliteit, waarmee de verplaatsing van militair materieel in Europa gemakkelijker moet worden, is € 6,5 miljard voorzien. Voor het aanjagen van civiele veiligheid in Europa is bijna € 5 miljard gereserveerd. De middelen komen naast hetgeen de Lidstaten direct voor projecten in Europees verband ter beschikking stellen. De NIDV wil haar achterban optimaal bij deze ontwikkelingen betrekken zodat de bedrijven eigen afwegingen kunnen maken om aan de Europese initiatieven deel te nemen.

Aan de andere kant willen landen hun economie beschermen, hun eigen industrie ondersteunen en soeverein blijven. Een Europees gelijk speelveld is ook het komend decennium nog ver te zoeken. De concurrentiepositie van Nederlandse defensiebedrijven staat daarom erg onder druk. Zowel voor grotere Nederlandse bedrijven als voor MKB’s is het meedingen in de Europese Defensie projecten een moeilijke opgave. Desalniettemin is internationale samenwerking van essentieel belang in deze fase van geopolitieke dreigingen.

Internationaal samenwerken, het thema voor het NIDV-Symposium 2018 op 15 november in Ahoy Rotterdam, vergt de inzet van Nederland en zijn partnerlanden. Op het NIDV-Symposium leidt moderator Angelien Eijsink u door de ochtend met interessante sprekers en hoogwaardig bezoek. Er wordt met presentaties, break-out sessies, aanwezigheid van internationale organisaties en bedrijven duidelijk gemaakt dat de Nederlandse industrie, kennisinstituten en overheid klaar zijn om de samenwerking aan te gaan. Om samen sterker te staan – in Europa en de wereld.

 

Registreren:
https://registration.n200.com/survey/2v2pgi7ywaqct

 

 

Contact us
Leo Adank
Leo Adank
Manager, Service Solutions
Technical Documentation Solutions