Close

Cztery podstawowe elementy strategii Etteplan

Wróć do strategii rozwoju Etteplan

Skupienie na sprzedaży
wszystkich usług firmy Etteplan,
w celu zwiększenia udziału klienta.

 

Długotrwałe i oparte na zaufaniu relacje z klientami,
stanowią cenny kapitał dla firmy Etteplan.
Rozwój relacji z aktualnymi klientami
poprzez oferowanie bardziej rozbudowanych
i kompleksowych usług jest ważnym celem strategicznym firmy Etteplan.

Zorientowanie na klienta

Prekursor w tworzeniu innowacyjnych
produktów i rozwiązań usługowych.

 

Etteplan jest prekursorem w dostarczaniu
usług inżynieryjnych. Produkty usługowe opierają się
na pełnym zrozumieniu procesów oraz ich opracowywania.
Celem naszych produktów jest generowanie oszczędności
dla naszych klientów i zwiększanie efektywności na poszczególnych etapach
procesów. W ramach swojej strategii, firma Etteplan,
mocno koncentruje się na rozwijaniu swoich produktów.

Innowacyjne produkty
i usługi

Wykorzystywanie synergii
i zapewnianie pracownikom szans rozwoju.

 

W wyniku rozwoju działalności w ostatnich latach,
firma Etteplan zwiększyła swój zasięg geograficzny i ofertę usług.
Usprawnianie wewnętrznych procesów i wykorzystywanie synergii,
to istotne strategiczne cele firmy. Ciągły rozwój firmy
przyczynia się także, do stworzenia szans rozwoju naszych pracowników
w globalnym środowisku biznesowym.

 

One
Etteplan

Lider rynku w tworzeniu
zaawansowanych metod inżynierii.

 

Pod pojęciem metod inżynierii rozumiemy metodologie,
praktyki i procesy stosowane w pracy inżynieryjnej.
Bycie liderem w opracowywaniu zaawansowanych
metod inżynierii - to cel firmy Etteplan.
Najnowocześniejsze metody zapewniają naszym klientom,
wysoką jakość i oszczędność, dzięki zwiększeniu
efektywności działalności inżynieryjnej.

Zaawansowana 
inżynieria

Strategia Etteplan

Przewaga konkurencyjna

Nasz model biznesowy opiera się na usługach zarządzanych. Usługi zarządzane to łączone w pakiety rozwiązania w postaci produktów. Dzięki nim zamiast pozyskiwania tymczasowych pracowników czy godzin pracy klient otrzymuje wyniki. Dowiedz się więcej

Wizja i wartości

Dowiedz się więcej

Board of Directors & Management (English)

Operating environment (English)

Digitalization changes our operating environment and the entire engineering industry. Improving competitiveness often means the renewal of our customers’ existing operating models. Our service offering and the know-how of our personnel support the renewal of the customer’s business.

Historia

Już od 30 lat firma Etteplan wyznacza standardy w dziedzinie projektowania. Przedsiębiorstwo jest pionierem w tworzeniu metod i projektów technicznych, jak również nowych modeli biznesowych.

Eventy & webinaria

Corporate responsibility (English)

At Etteplan, corporate responsibility is at the core of our day-to-day business as we design hundreds of sustainable solutions for the world’s leading machinery and equipment manufacturers every year. Our highly skilled personnel play a crucial role in fulfilling our customer promise.

Financial responsibility

Profitability is a basic precondition for responsible business. Etteplan’s revenue and operating profit continued to grow in 2017. Revenue grew by 16.8 per cent to EUR 214.8 (183.9) million. Our operating profit was EUR 15.5 (10.1) million. We pay taxes on our profits in all of the countries we operate in. Etteplan’s operations have significant economic impacts on many different stakeholders arising from the taxes, wages, dividends and financial expenses that we pay. Dowiedz się więcej

Personnel and social responsibility

Personnel and leadership development, providing career opportunities and treating employees equally are at the core of Etteplan’s human resource management. Etteplan’s Code of Conduct is the foundation of the company’s human resource management. Dowiedz się więcej

Environmental responsibility

The day-to-day work of Etteplan’s environmental management is based on the standards specified in the ISO 14001 environmental system. The goals of our environmental policy include minimizing the environmental impacts of our own operations, training our personnel to recognize the environmental impacts of their work, and helping our partners observe responsibility in environmental matters. Dowiedz się więcej

Responding to stakeholder expectations

Dowiedz się więcej

Corporate responsibility reporting

Dowiedz się więcej

Code of conduct

Etteplan acknowledges the importance of proper business conduct and good  reputation being in its long-term interest as these create loyalty and trust in employees, shareholders, other stakeholders and the communities in which Etteplan operates. This is why we have written this Code of Conduct (“the Code”). The purpose of the Code is to present and communicate our common set of ethical values and business principles to all employees and stakeholders as well as to give internal guidance in our daily business. Etteplan encourages its suppliers and other business partners within its sphere of influence to adopt the principles of this Code. Dowiedz się więcej