Close

Fortum

Spółki Fortum Heat i Fortum Hydro Power zleciły Etteplan obsługę dokumentacji technicznej na terenie Szwecji. Wysokiej jakości dokumentacja ma zasadniczy wpływ na działalność firmy Fortum. Wszelkie braki mogą być kosztowne i szkodzą naszym klientom. Rozumiemy, że musimy stale rozwijać nasze procesy i narzędzia do tworzenia dokumentacji.

Wielkość liter
Specjalizacje

Coraz więcej firm postanawia skoncentrować się na podstawowych aspektach swojej działalności. Osiągnięcie doskonałości we wszystkich obszarach nie jest realistycznym celem. Procesy tworzenia dokumentacji inżynieryjnej i technicznej wymagają wysoce specjalistycznej wiedzy.

Niemniej często działalność ta nie jest postrzegana jako podstawa do rozwoju lub brakuje zasobów, aby się na niej skoncentrować. Wobec tego przedsiębiorstwa działające w branżach odznaczających się dużą presją na marże i rosnącymi oczekiwaniami klientów coraz częściej stosują outsourcing.

 Jednak działamy w branży produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Uważamy, że zlecenie obsługi dokumentacji technicznej firmie Etteplan jest uzasadnione z punktu widzenia biznesowego. Dokumentacja prowadzona przez przedsiębiorstwo wyróżnia się najwyższą jakością i spełnia wszelkie normy branżowe. Etteplan dba o wszystko.

Lars-Erik Djupenström, kierownik ds. procesów i inżynierii, Fortum Värme

Related content

Bin - e

Firma Bin-e skorzystała z usług polskiego zespołu dokumentacji technicznej firmy Etteplan, który opracował funkcjonalną i wizualnie atrakcyjną instrukcję dla użytkownika. Jednym z głównych wymagań było przedstawienie korzystania z urządzenia w sposób zwięzły i klarowny, aby użytkownik końcowy nie miał problemów z jego obsługą.

Contact us
Eric Tengstrand
Eric Tengstrand
Global Service Solutions Director
Technical Documentation Solutions