Close

Fortum

Spółki Fortum Heat i Fortum Hydro Power zleciły Etteplan obsługę dokumentacji technicznej na terenie Szwecji. Wysokiej jakości dokumentacja ma zasadniczy wpływ na działalność firmy Fortum. Wszelkie braki mogą być kosztowne i szkodzą naszym klientom. Rozumiemy, że musimy stale rozwijać nasze procesy i narzędzia do tworzenia dokumentacji.

Wielkość liter

Coraz więcej firm postanawia skoncentrować się na podstawowych aspektach swojej działalności. Osiągnięcie doskonałości we wszystkich obszarach nie jest realistycznym celem. Procesy tworzenia dokumentacji inżynieryjnej i technicznej wymagają wysoce specjalistycznej wiedzy.

Niemniej często działalność ta nie jest postrzegana jako podstawa do rozwoju lub brakuje zasobów, aby się na niej skoncentrować. Wobec tego przedsiębiorstwa działające w branżach odznaczających się dużą presją na marże i rosnącymi oczekiwaniami klientów coraz częściej stosują outsourcing.

 Jednak działamy w branży produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Uważamy, że zlecenie obsługi dokumentacji technicznej firmie Etteplan jest uzasadnione z punktu widzenia biznesowego. Dokumentacja prowadzona przez przedsiębiorstwo wyróżnia się najwyższą jakością i spełnia wszelkie normy branżowe. Etteplan dba o wszystko.

Lars-Erik Djupenström, kierownik ds. procesów i inżynierii, Fortum Värme

Related content

Bin - e

Firma Bin-e skorzystała z usług polskiego zespołu dokumentacji technicznej firmy Etteplan, który opracował funkcjonalną i wizualnie atrakcyjną instrukcję dla użytkownika. Jednym z głównych wymagań było przedstawienie korzystania z urządzenia w sposób zwięzły i klarowny, aby użytkownik końcowy nie miał problemów z jego obsługą.

Contact us
Eric Tengstrand
Eric Tengstrand
Global Service Solutions Director
Technical Documentation Solutions