Close

Usługa Etteplan DRAW - efektywna usługa konwersji i dokumentacji technicznej

Etteplan DRAW

Etteplan DRAW spełnia wszystkie potrzeby związane z wytwarzaniem rysunków produkcyjnych i technicznych na potrzeby badań i rozwoju, produkcji i procesów serwisowych.

Główne korzyści
Efektywność kosztowa, dzięki zweryfikowanemu procesowi offshoringu
Usługa zarządzana przez wyszkolony zespół przy użyciu standaryzowanych procesów
Ciągłe doskonalenie procesów i metod
Krótki czas realizacji dzięki kontaktowi z lokalnym serwisem, wydajnym metodom i narzędziom

Cyfryzacja rysunków zasobów

Środki trwałe w zakładach przemysłowych często mają długi czas życia. Może to oznaczać, że rozrzucona po różnych, niekontrolowanych archiwach dokumentacja jest przechowywana częściowo na papierze, a częściowo w formatach cyfrowych.

Rysunki powykonawcze dostarczonych produktów

Potrzeba usprawnień często dotyczy zwłaszcza informacji powykonawczych. Rysunki powykonawcze lub z naniesionymi poprawkami pokazują, w jaki sposób projekt został zrealizowany i jakie zmiany zostały wprowadzone na oryginalnych rysunkach w fazie konstrukcji. Te zmiany mogą zawierać na przykład: modyfikacje, zmiany projektowe, dodatkowo wykonane prace, a także zmiany zatwierdzone i wdrożone w trakcie konstrukcji.

Rysunki dotyczące konserwacji i części zamiennych

​Potrzeby zmian w oryginalnych rysunkach mogą być także spowodowane mniejszymi usprawnieniami i czynnościami naprawczymi w ramach konserwacji. Dokładna informacja powykonawcza jest niezbędna, by zapewnić aktualność dokumentacji Twojej fabryki, a także jej zgodność ze stanem rzeczywistym.

Wspieramy klientów w ramach stałych usług, jednorazowych projektów rozwojowych, oraz usług doradczych.

Etteplan DRAW zaspokaja wszystkie potrzeby związane z wytwarzaniem rysunków produkcyjnych i technicznych na rzecz rozwoju produktu, inżynierii produkcji i procesów serwisowych.​

 

Kiedy usługa Etteplan DRAW jest dostarczana w postaci usługi zarządzanej, stale udoskonalamy procesy i metody opracowywania rysunków produkcyjnych i technicznych. W rezultacie podnosi się jakość rysunków, a także skraca się czas realizacji Twojego projektu.

Dzięki temu, że Etteplan ma możliwość zlecenia części prac do Chin, usługa zapewnia znaczące oszczędności kosztów.

 

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.
CAPTCHA