Close

Simplified Technical English

Poprawa wizerunku marki, oszczędność i zaangażowanie klientów - dzięki treściom o wysokiej jakości.

Treści, które są jasne, zwięzłe i spójne, nie tylko zapewniają oszczędności, ale pozwalają też przekazywać użytkownikom końcowym łatwe do zrozumienia informacje. Stosowanie jasnego i konsekwentnego języka stało się koniecznością, ponieważ informacje o produktach stają się coraz bardziej złożone i obszerne. Język angielski jest powszechnie używany do tworzenia dokumentacji technicznej na całym świecie, lecz jego zrozumienie może być trudne ze względu na jego złożoność budowy zdań, mnogość znaczeń oraz synonimy.

Wielu użytkowników nie opanowało języka angielskiego w takim stopniu, co osoby tworzące treści (autorzy tekstów technicznych i inżynierowie). Dotyczy to szczególnie osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Techniczny, uproszczony język angielski (ang. Simplified Technical English, STE) porządkuje słownictwo i styl w celu poprawy spójności, wyeliminowania wieloznaczności i ograniczenia złożoności, ale zapewnia też obiektywne kryteria kontroli jakości.

Korzyści

 • Bezpieczne użytkowanie produktów
 • Mniejsze koszty lokalizacji i tłumaczenia
 • Lepsza jakość tłumaczeń
 • Efektywniejsza obsługa klienta
 • Mniejsze koszty szkoleń wspierających
 • Większy komfort użytkowania
 • Mniejsza liczba połączeń z centrum obsługi telefonicznej
 • Mniejsze ryzyko roszczeń z tytułu odpowiedzialności

Wdrożenie

Firma Etteplan oferuje następujące usługi i rozwiązania związane z wdrożeniem uproszczonego technicznego języka angielskiego:

 • Kursy szkoleniowe
 • Usługi tworzenia słowników w celu uporządkowania terminologii branżowej i firmowej
 • HyperSTE, tj. wiodące oprogramowanie do sprawdzania treści, pozwalające zapewnić zgodność

Powiązane artykuły