Close

Zarządzanie informacjami o zasobach

W przedsiębiorstwach określanych mianem kapitałochłonnych, przestoje stają się coraz bardziej kosztowne ze względu na utratę zdolności produkcyjnych. Dlatego, konieczne jest zmaksymalizowanie produktywnego cyklu życia zasobów, za sprawą zoptymalizowanych programów utrzymania i wydajnego wykorzystania. Ponadto, na wykorzystanie i utrzymanie zasobów, w coraz większym stopniu wpływają obawy o bezpieczeństwo i unormowania prawne.

Z naszego doświadczenia wynika, że wysokiej jakości informacje o zasobach pozwalają zmniejszyć koszty utrzymania i inwestycji średnio o 10 procent. Zmniejszenie kosztów zawdzięczamy lepszej dostępności i poprawności dokumentacji technicznej.

Etteplan oferuje usługi w zakresie zarządzania informacjami o aktywach (ang. Asset Information Management, AIM), które mają na celu zapewnienie właściwej dokumentacji technicznej w projektach inwestycyjnych, obniżenie kosztów zarządzania informacjami o zasobach, a także zwiększenie bezpieczeństwa i reagowania na usługi w celu zmaksymalizowania czasu dostępności zasobów.

Możemy przejąć pełną odpowiedzialność za zarządzanie informacjami o zasobach, dzięki czemu klienci mogą skoncentrować się na podstawowych aspektach swojej działalności. Z usług zarządzania informacjami o zasobach firmy Etteplan korzystają takie firmy jak Fortum, Finavia, Outokumpu czy E.ON

Dowiedz się więcej o Etteplan AIM

Skontaktuj się z nami, jeżeli twoja organizacja boryka się z następującymi wyzwaniami:

  •    rozpoczynasz projekt inwestycyjny, ale wydaje się, że informacje o zasobach są nieaktualne i nie masz pewności, co do lokalizacji podstawowych danych;
  •    brak wymaganej dokumentacji lub niepoprawna dokumentacja;
  •    zbyt długi czas planowania i zamknięcia projektu;
  •    brak jasno określonych ról i obowiązków w zakresie zarządzania informacjami o zasobach;
  •    informacje o zasobach są zdigitalizowane jedynie częściowo;
  •    inżynierowie ds. utrzymania ruchu poświęcają zbyt wiele czasu na poprawianie błędnych informacji o zasobach;
  •    chcesz upewnić się, że informacje o zasobach spełniają wszystkie wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i zwiększają bezpieczeństwo minimalizując ryzyko wypadków przy pracy.

Płynna obsługa i utrzymanie uzależnione są od dokładnych i aktualnych informacji

 

Przeprowadzone badania pokazują, że technicy spędzają średnio 30 procent czasu pracy na wyszukiwanie właściwych informacji o zasobach, takich jak rysunki powykonawcze, instrukcje robocze, dokumentacja napraw i obsługi technicznej oraz struktury.
Dlatego kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywne wykorzystanie i utrzymanie zasobów fizycznych jest szybki i łatwy dostęp do wysokiej jakości informacji o zasobach.

 

Korzyści płynące z wysokiej jakości informacji o zasobach jako usługi wykorzystywanej w działalności operacyjnej i utrzymaniu:

- technicy konserwacji oszczędzają czas dzięki dokładnym i aktualnym informacjom;
- zwiększone bezpieczeństwo pracy;
- podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne i poprawne informacje, co prowadzi do ograniczenia ryzyka;
- zmniejszone uzależnienie od kompetencji i wiedzy pojedynczych osób.

Wysokiej jakości informacje o zasobach zmniejszają koszty projektów inwestycyjnych

 

Podczas realizacji projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych inżynierowie potrzebują dokładnych i aktualnych danych bazowych. Błędne informacje o zasobach mogą mieć olbrzymi wpływ na koszty i harmonogram inwestycji. Dlatego warto zadbać o łatwy dostęp do wiarygodnych informacji o zasobach jeszcze przed rozpoczęciem projektu inwestycyjnego.

Korzyści wysokiej jakości informacji o zasobach jako usługi wykorzystywanej w projektach inwestycyjnych:

- krótszy czas realizacji dzięki łatwej dostępności informacji o zasobach już od początku projektu;
- zmniejszenie kosztów z uwagi na brak konieczności korekty danych w trakcie realizacji projektu;
- inżynierowie mogą polegać na poprawnych danych;
- pracownicy mogą zostać przydzieleni do czynności zwiększających wydajność, zamiast zajmować się aktualizacją niepoprawnych informacji.

Contact us
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions
Business development