Close
Application development services

Tworzenie aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych

W Etteplan tworzymy aplikacje webowe, desktopowe i mobilne przy użyciu najnowszych technologii. Ekspercka wiedza techniczna gwarantuje elastyczność naszych rozwiązań.  Podczas tworzenia aplikacji spełnimy Twoje oczekiwania dotyczące platform i używanych technologii.

Główne korzyści
Doświadczeni eksperci w dziedzinie tworzenia aplikacji
Szeroki wybór technologii
Dostarczanie kompleksowych rozwiązań
Doskonały user experience

Aplikacje zorientowane na użytkownika dostosowane do potrzeb Twojego biznesu

Aplikacje i usługi informatyczne otwierają przed firmami nowe możliwości w zakresie rozwoju i poszerzenia działalności operacyjnej i biznesowej. Projektowanie aplikacji rozpoczyna się jednak od potrzeb klienta. Użytkownik docelowy stoi u źródła rozwoju aplikacji, co pozwala stworzyć aplikację idealnie dopasowaną do oczekiwań klientów oraz pracowników Twojej firmy.

Aplikacje mobilne, webowe i komputerowe

Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy dotyczącej projektowania aplikacji, potrafimy zbudować aplikacje działające w różnych środowiskach: od urządzeń mobilnych, poprzez rozwiązania webowe, chmurowe po desktopowe jak i hybrydy tych rozwiązań. Wspólnie z klientem określamy potrzeby biznesowe dla aplikacji, a następnie proponujemy i uzgadniamy najlepszą metodę implementacji.

Podczas realizacji projektów zajmujemy się pełnym cyklem rozwoju oprogramowania, od specyfikacji po wdrożenie i utrzymanie, nie zapominając o aspekcie bezpieczeństwie, wydajności, jakości. Bierzemy także pod uwagę całkowitą architekturę oprogramowania, upewniając się, że aplikacja dopasuje się do ogólnej architektury IT w Twojej firmie.

Nasi klienci: Tworzenie aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych

Rozwiązania i usługi cyfrowe to nasza specjalność

Ekspercka wiedza techniczna gwarantuje elastyczność naszych usług. Opowiedz nam o swoich oczekiwaniach dotyczących platform i technologii.

  • Aplikacje internetowe: aplikacje Single Page (SPA), aplikacje Progressive Web (PWA), React, Angular, Vue.js
  • Aplikacje komputerowe: wieloplatformowe, 3D, Electron, UWP, WPF, Qt, QML
  • Aplikacje mobilne (Android, iOS, hybrydowe): wieloplatformowe, płatności mobilne, React Native, Swift, Java, , PWA
  • Quality assurance: automatyzacja testów

Najczęściej używanymi przez nas systemami działającymi w tle są Java, Node.js, Python. Jednak nasze kwalifikacje oraz certyfikowany i utalentowany zespół, pozwalają nam na projektowanie i dostarczanie systemów w różnych technologiach (również chmurowych Azure i AWS).

Aby zapewnić płynność aplikacji internetowych dbamy o cały proces zarządzania projektem. Przeprowadzamy rozmowy z naszymi klientami, a zebrane informacje pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb przyszłych użytkowników.

Jeżeli chodzi o projektowanie aplikacji desktopowych - wdrażamy aplikacje dopasowane do usług, które świadczysz. Opowiedz nam otwarcie o swoich potrzebach związanych z rozwojem technologii i systemu IT.

Możemy rozpocząć od opracowania MVP - Minimum Viable Product (produktu podstawowego) i kontynuować jego rozwój przyrostowo w kolejnych iteracjach.

Tworzenie aplikacji mobilnych – indywidualne podejście

Projektowanie aplikacji mobilnych oraz projektowanie aplikacji webowych to jedna z wielu usług świadczonych przez Etteplan. Zawsze podchodzimy niezwykle kompleksowo do wszystkich projektów. Zaczynamy od rozmowy z klientem, aby poznać jego prawdziwe potrzeby. W przypadku bardziej złożonych projektów, ten etap realizujemy w postaci warsztatu, podczas którego omawiamy i wypracowujemy podstawy architektury, funkcjonalności i wymagań projektowanej aplikacji.

Dopiero po poznaniu motywacji i wymagań proponujemy stos technologiczny, czyli wszystkie narzędzia i usługi wykorzystywane do tworzenia aplikacji internetowych oraz ich uruchamiania, który jest adekwatny do potrzeb, a także celów biznesowych klienta. W ten sposób nasze projektowanie aplikacji mobilnych jest oparte w maksymalnym stopniu o indywidualne preferencje klienta, co przekłada się na satysfakcjonujący efekt końcowy.

Projektowanie aplikacji mobilnych – natywne lub hybrydowe

Najogólniej, projektowanie aplikacji mobilnych można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: aplikacje tworzone na dedykowany system operacyjny (aplikacje natywne) lub aplikacje tworzone na różne systemy operacyjne jednocześnie (aplikacje hybrydowe).

czytaj więcej

Na pozór może się wydawać, że wybór jest oczywisty i aplikacje hybrydowe są lepsze (szybsze oraz tańsze w opracowaniu czy utrzymaniu), ale nie zawsze tak jest. Dopiero poznanie rzeczywistych wymagań i priorytetów klienta pozwala na rekomendację najbardziej adekwatnego stosu technologicznego projektu. Doradzając wybór optymalnych rozwiązań, bazujemy na wieloletnim doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy eksperckiej, umożliwiającej tworzenie aplikacji mobilnych, jak również pozostałych aplikacji np. webowych, które wyróżniają się niezawodnym działaniem, intuicyjnym użytkowaniem, a także maksymalną funkcjonalnością.

Tworzenie aplikacji webowych – prace deweloperskie

Kolejnym krokiem w projektowaniu aplikacji internetowych jest przystąpienie do prac deweloperskich. Są one prowadzone przez zespół, który kompleksowo zajmuje się wszystkimi aspektami danego programu. Projektowanie aplikacji mobilnych oraz projektowanie aplikacji webowych rozpoczynamy od rozplanowania interfejsu graficznego użytkownika (UI/UX design), a następnie opracowaniem kolejnych funkcjonalności produktu podstawowego, dostarczanego klientowi w 2-tygodniowych sprintach, podczas których dopisujemy kolejne elementy tworzonej aplikacji.

Na bieżąco prezentujemy postęp prac naszym klientom i zbieramy informację zwrotną, aby na wczesnym etapie wprowadzić odpowiednie modyfikacje w kodzie. Dzięki temu koszty jakichkolwiek zmian są zminimalizowane, a końcowy projekt spełnia w pełni oczekiwania klienta. Regularna weryfikacja w żadnym przypadku nie zwalnia nas z przeprowadzenia kompleksowych testów tworzonych aplikacji mobilnych.

Tworzenie aplikacji mobilnych – testy z wykorzystaniem farm urządzeń

Projektowanie aplikacji webowych (jak i każdej innej) to nie tylko design i opracowanie, ale również testy (funkcjonalne oraz niefunkcjonalne). W zdecydowanej większości przypadków, jeżeli tylko istnieje uzasadnienie biznesowe, wykorzystujemy testy automatyczne. W przypadku aplikacji mobilnych idealnie sprawdza się farma urządzeń mobilnych, która w zautomatyzowany sposób pozwala równocześnie uruchomić testy na wielu fizycznych urządzeniach, co oznacza wykorzystywanie mnogości systemów operacyjnych oraz modeli telefonów.

Zestaw najpopularniejszych urządzeń mobilnych wraz z najważniejszymi wersjami systemów operacyjnych to podstawa podczas procesu, jakim jest projektowanie aplikacji mobilnych. Farma umożliwia znalezienie błędów, występujących na różnych urządzeniach i poprawienie ich zaraz po wykryciu. Działa ona w formie automatycznej usługi – na rynku jest tak wiele różnych urządzeń i  systemów operacyjnych, dlatego ważne jest określenie grupy odbiorców, a następnie optymalne odwzorowanie wykorzystywanych przez nich sprzętów w farmie testowej. W celu rozwiązania tego problemu powstały wspomniane farmy, które pozwalają firmom na jednoczesne uruchamianie automatycznych testów na dużej liczby urządzeń w krótkim czasie.

Dzięki kompleksowym testom automatycznym projektowanie każdych aplikacji gwarantuje stabilną i wysoką jakość wytwarzanego oprogramowania zwłaszcza w przypadku częstych zmian wersji aplikacji. Farmy urządzeń, wspierające tworzenie aplikacji mobilnych, umożliwiają także wykonywanie zrzutów ekranu z każdego miejsca w programie, dzięki czemu możliwa jest ocena, czy aplikacja poprawnie wygląda na poszczególnych typach telefonów. Mimo faktu, że testy są dość kosztowne i czasochłonne, to w przypadku dużej liczby releasów, poniesione wydatki szybko się zwracają. 

Projektowanie aplikacji internetowych – wsparcie specjalistów

Wszystkie opisane powyżej kroki w dużej mierze są adekwatne do każdego projektu softwarowego, niezależnie od wytwarzanego typu oprogramowania. Projektowanie aplikacji internetowych, desktopowych lub rozwiązania chmurowe, rozwijane na zamówienie klienta, zawsze zaczynamy od dokładnego wsłuchania się w jego potrzeby. Chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące procesu, jakim jest tworzenie aplikacji internetowych. Opisujemy poszczególne etapy, wyjaśniamy skomplikowane terminy i dopasowujemy rozwiązania do określonych wymagań oraz preferencji przyszłych użytkowników. Chcemy gwarantować klientom maksymalną satysfakcję z efektów naszej pracy. Tworzenie aplikacji internetowych to nie tylko nasza zawodowa specjalizacja, ale także pasja, którą nieustannie rozwijamy.

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.