Close
Etteplan electromagnetic simulation

Usługi z zakresu symulacji elektromagnetycznej

Symulacja elektromagnetyczna (EM) jest integralną częścią prac nad produktem, służącą dopracowaniu prototypu. Po zaplanowaniu i stworzeniu modelu symulacyjnego oraz analizie wyników wprowadzamy niezbędne poprawki do prototypów. W porównaniu do tradycyjnych sekwencji rozwoju pozwala to uniknąć niepotrzebnych cykli zmian i zaoszczędzić czas.

Główne korzyści
Minimalizuje ryzyko w pracach rozwojowych produktu
Zmniejsza liczbę prototypów
Ogranicza czas trwania fazy badań i rozwoju, co skutkuje szybszym wprowadzeniem produktu na rynek
Oszczędza koszty prowadzenia prac rozwojowych nad produktem

Modelowanie elektromagnetyczne dla zoptymalizowanej wydajności produktu

Zapotrzebowanie na symulację 3D EM gwałtownie rośnie, ponieważ potrzebne są o coraz bardziej złożone anteny, rośnie przepustowość magistrali cyfrowych i wzrastają częstotliwości radiowe np. ze względu na wymagania stawiane przez technologię 5G. Dzięki symulacjom EM możemy zmniejszyć liczbę prototypów, zmierzyć przepustowość magistrali cyfrowych lub zoptymalizować zużycie energii przez produkt.

Obwód anteny i RF

Dzięki symulacjom anten zapewniamy efektywne wykorzystanie całej przestrzeni zajętej przez antenę, aby urządzenie działało optymalnie i z pożądaną częstotliwością niezależnie od zmieniającego się środowiska zewnętrznego. Do takiego modelowania elektromagnetycznego używamy narzędzi firmy ANSYS, możemy jednak użyć do tego także innych, preferowanych przez klienta.

W celu dopasowania impedancji i optymalizacji stabilności, ustawiania liniowości i regulacji wzmacniaczy, używamy symulatora obwodu RF. Do znalezienia poprawnych i ekonomicznie opłacalnych wartości tolerancji dla wszystkich komponentów stosujemy analizę Monte Carlo. Do symulacji obwodów RF służy nam natomiast NI AWR Microwave Office.

Solver pola 2D

Używamy solvera pola 2D do przeprowadzania symulacji impedancji końcówki pojedynczej lub zróżnicowanej, charakterystycznej dla dowolnego rodzaju rozwiązania, np. przekroju kabla, złącza lub złożonej płytki PCB. Przy obliczaniu przewodów przesyłowych PCB można zastosować równania aproksymacyjne, ale gdy potrzebna jest wysoka dokładność, lepszym rozwiązaniem jest użycie solvera 2D. Wykorzystujemy do tego narzędzia ANSYS.

Spójność sygnału i zasilania

Dzięki wcześnie przeprowadzanej fazie symulacji integralności sygnału i zasilania w projektowaniu PCB można uniknąć wielu powiązanych z tym aspektem problemów.

Zdecydowanie zalecamy analizę rezonansową dla wszystkich projektów układów PCB. Ten szybki i zautomatyzowany test symulacyjny ujawnia potencjalne ryzyko związane z integralnością zasilania i sygnału podczas projektowania. Zazwyczaj optymalizacja kondensatorów odsprzęgających, dodanie brakujących przelotek prądu powrotnego i wyeliminowanie potencjalnych struktur rezonansowych ma duży wpływ na niezawodność i wydajność EMC.

Obecnie istnieje wiele szybkich interfejsów, takich jak DDR3 / 4, których weryfikacja w laboratorium testowym za pomocą instrumentów testowych jest bardzo trudna, droga lub wręcz niemożliwa. W przypadku tego rodzaju interfejsów, aby szybkie projektowanie było udane, niezbędna jest wirtualna symulacja zgodności. Dzięki wirtualnej symulacji zgodności możemy sprawdzić, czy np. wykres oczkowy i poziom logiczny są zgodne ze standardami.

Do symulacji integralności sygnału i zasilania używamy również narzędzi ANSYS i Mentor HyperLynx.

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.