Close

Łukasz Nowak, Team Manager, Embedded Hardware

Titta och se hur Łukasz Nowak, Team Manager inom Embedded Hardware på Etteplan i Polen, ser på sina yrkesmässiga möjligheter på Etteplan.

”För att utveckla mig själv vill jag vara involverad i krävande projekt och samarbeta med duktiga människor, och det tycker jag är fallet på Etteplan.”