Close

Produktionstest­lösningar

Bättre kvalitet och produktivitet

Produktionstestning leder till bättre kvalitet och produktivitet. Det säkerställer att produktionsprocessen går som planerat och att produkterna som ska tillverkas uppfyller de krav som ställs på dem. Med hjälp av mätdata som samlats in under testning kan produktionsprocessen göras effektivare och själva produkten ännu bättre.

Högkvalitativ produktionstestning lönar sig i form av lägre produktionskostnader och ökad lönsamhet. Etteplans testexperter arbetar alltid i samarbete med produktutveckling vilket ger bästa möjliga resultat: en produkt som är lätt att tillverka och testa samt en pålitlig testlösning.

Etteplans testplattform

Våra testare är antingen helt skräddarsydda eller använder sig av färdiga produktplattformar. Etteplans egenutvecklade Procket-testplattform erbjuder kostnadseffektiva och optimerade testlösningar för olika typer av produkter och tillverkningsvolymer. Fördelen med systemet är att när tillverkningsvolymerna ökar kan kunden successivt byta till mer automatiserade och effektiva testare på ett sätt som använder den tidigare investeringen. Tack vare utbytbara produktadaptrar sänks produktspecifika investeringskostnader eftersom samma mätinstrument och andra testsystemkomponenter för allmän användning kan användas i många produkter.

Realtidsövervakning med WATS

WATS-tjänsten ger kunden möjlighet att övervaka viktiga produktionssiffror i realtid. Det sammanställer och analyserar testresultaten automatiskt. Realtidsövervakning och analys hittar flaskhalsar vilket gör det möjligt att identifiera och korrigera problem som kan påverka avkastningen. Produktionseffektiviteten förbättras och snabba åtgärder kan vidtas om eventuella problem uppstår.

Mer att läsa

Kontakta oss
Maria Holmberg
Maria Holmberg
Department Manager
Software & Embedded Solutions, Stockholm & Västerås