Close

Eftermarknad

Minimera driftsavbrotten, maximera vinsten


Vi kan hjälpa dig med din eftermarknadsverksamhet genom att säkerställa att driftsavbrotten för dina produkter minimeras och att vinsten maximeras tack vare Print-on-Demand (underhållsinformation på efterfrågan) och effektiv reservdelsbeställning.

Etteplan hjälper dig att optimera din eftermarknadsverksamhet när dina produkter har nått den globala marknadsplatsen genom att erbjuda olika lösningar, inklusive reservdelslösningar, serviceinformation och applikationer för förstärkt eller virtuell verklighet (AR/VR).

Hur vi stödjer din eftermarknad

Etteplan erbjuder ett brett utbud av reservdelslösningar där vi säkerställer att felsökningen utförs på ett effektivt sätt tack vare reservdelsinformation som är lätt att hitta och reservdelar som är lätta att beställa.

Läs mer

Serviceinformation

 

Etteplan erbjuder den dynamiska innehållsleveransportalen HyperSIS för att minska driftsavbrotten för dina produkter med engagerande och lätthittad serviceinformation.

Läs mer

Förstärkt verklighet (AR)

 

Etteplan erbjuder lösningar för förstärkt och virtuell verklighet (AR/VR) som kommer att förändra eftermarknadsverksamheten fullständigt.

Läs mer

Mer att läsa

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director Technical Documentation