Close

Information management

Gjort på rätt sätt

Vi hanterar din tillgångsinformation på ett effektivt sätt för att öka drifttiden för din tillverkningsmiljö samtidigt som kostnaderna minskas och effektiv planering av underhåll, reparationer och översyn möjliggörs.

Konsulttjänster

En väldefinierad innehållsstrategi är en viktig del av den övergripande affärsstrategin, eftersom produktinformationen utgör en viktig del av din produkt.

Läs mer

Konverteringar


Oavsett om det handlar om att gå från ostrukturerat till strukturerat, eller från papper till digitalt format, kan vi hjälpa dig att konvertera tusentals sidor till valfritt önskat format.

Läs mer

Mer att läsa

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions