Close

Produktutveckling

Etteplan hjälper dig att skapa, hantera och publicera din tekniska dokumentation som ett stöd under din produktutveckling där vi säkerställer att installations-, användar- och underhållshandböcker samt andra former av tekniska publikationer, kan fraktas med dina produkter i rätt tid.

Teknisk dokumentation av Etteplan:

  • Uppfyller och överskrider de lagstadgade kraven (t.ex. EU-direktiv, FDA)
  • Levereras till lägsta möjliga kostnad
  • Förbättrar användarupplevelsen och eftermarknads-/serviceverksamheten

Vi kan uppnå dessa resultat genom att tillämpa förenkling och struktur på innehållet, vilket vi vill benämna Etteplan-modellen för teknisk dokumentation. Modellen inkluderar Simplified Technical English (STE), Simplified Technical Illustrations (STI) och struktur (XML).

Simplified Technical English (STE)

Simplified Technical English (förenklad teknisk engelska), en metod för att säkerställa tydlighet när det gäller teknisk information för att uppnå säker produktanvändning, men även för att skapa effektivitet och kvalitetssäkring i processen för skapande, översättning och hantering av teknisk information.

Läs mer

Simplified Technical Illustrations (STI)


För att förbättra användarupplevelsen, optimera återanvändningen, leverera dynamiska och interaktiva illustrationer och animationer och för att möjliggöra publicering på flera olika enheter använder vi en metod som vi benämner Simplified Technical Illustrations (förenklade tekniska illustrationer) eller STI.

Läs mer

Struktur


Tack vare användning av (XML) struktur, kan vi inte bara optimera återanvändningen av innehållet, vilket gör den tekniska dokumentationen mera kostnadseffektiv, utan vi kan även effektivt hantera översättnings- och tryckningsprocesserna och publicera i flera olika publiceringsformat, inklusive PDF, surfplattor, smartphones och förstärkt verklighet (Augmented Reality/AR).

Läs mer

Mer att läsa

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions