Close
Leonard Feszczuk banner

Leonard Feszczuk Möjlighet till utveckling på internationell nivå

Leonard Feszczuk inledde sin karriär under studietiden. Han började som PLC-programmerare men fortsatte att leta efter nya utmaningar genom att söka praktikplatser. Slutligen kom han till Etteplan i Polen.

”Som ett led i rekryteringen fick jag en utmanande uppgift att lösa som fick mig att tvivla på att jag skulle få jobbet. Under min nästa intervju på Etteplan gav de mig några tekniska problem att lösa, och det lyckades jag med.”

Även om starten inte var helt friktionsfri så klarade Leonard utmaningarna.

Leonard hade påbörjat sin sommarpraktik som utvecklare av inbyggda system på vårt kontor i Wrocław. Det viktigaste för honom var att han fick använda engelska varje dag. Leonard är numera Junior Software Design Engineer med bas i Wrocław, Polen, men han arbetar med kollegor i Sverige, Italien och Schweiz.

”Det jag uppskattar med jobbet är möjligheten att resa till utländska kunder. Vi arbetar tillsammans med projekten samtidigt som jag får möjlighet att besöka nya platser i Europa.”

Leonard uppskattar att arbeta i ett väl inarbetat team där medlemmarna ger varandra stöd och motivation.

”Mötena med hela teamet fungerar jättebra. Tillsammans löser vi problem, med fem förslag på vad som kan göras annorlunda. De här kontakterna får mig också att ta initiativ och visa vad jag åstadkommit, vilket är mycket bra för min utveckling.”

Leonards tre månader långa praktikperiod är avslutad, men det är inte över än. Han stannar hos oss som anställd.

”Jag är väldigt glad att jag sökte jobbet och lyckades lösa alla tekniska problem under intervjun. Annars skulle jag inte vara där jag är nu. Jag ser fram emot att vidareutveckla mina programme-ringskunskaper i C++, Python och Embedded i vid bemärkelse.