Close

Hörnstenarna i vår strategi

Åter till Etteplans tillväxtstrategi

Fokus på att sälja Etteplans hela tjänsteutbud
till befintliga kunder för att stärka kundrelationerna.

 

Långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer är värdefulla
kapital för Etteplan. Att få nuvarande kundrelationer att växa
ytterligare genom att erbjuda större och mer omfattande
tjänster är ett viktigt strategiskt mål för Etteplan.

 

Kundfokus

Branschpionjär i utvecklingen av
innovativa tjänsteprodukter och lösningar.

 

Etteplan är en branschpionjär när det kommer till att tillhandahålla
produktifierade tekniktjänster. Tjänsteprodukterna är baserade på
djupgående och mångsidig förståelse för tekniska processer och
deras utveckling. Målet med tjänsteprodukterna är att generera
kostnadsbesparingar åt kunder och förbättra effektiviteten i de tekniska
processernas olika stadier. Etteplan fokuserar starkt på att utveckla
tjänsteprodukter som en del av sin strategi.

 

Tekniktjänster

Utnyttja synergier och ge våra
medarbetare utvecklingsmöjligheter.

 

Till följd av företagsförvärv och positiv tillväxtutveckling har
Etteplans verksamhet expanderat geografiskt och tjänsteutbudet
har vuxit på senare år. Utvecklingen av interna processer och
utnyttjandet av synergieffekter är ett viktigt strategiskt mål för företaget. Utvecklingen av verksamheten skapar också utvecklingsmöjligheter
för medarbetare i en global affärsmiljö.

 

One Etteplan

Marknadsledare inom utvecklingen
av avancerade teknikmetoder.

 

Med teknikmetoder menar vi metodologier, metoder och
processer som används i teknikarbete. Etteplans mål är
att vara en marknadsledare inom utvecklingen av avancerade
teknikmetoder. De senaste teknikmetoderna ger kunderna kvalitet
och kostnadsbesparingar eftersom tekniska verksamheter blir effektivare.

Teknikmetoder

Etteplans tillväxtstrategi

Vår organiska tillväxt bygger på fem fokusområdena i vår affärsverksamhet - nyckelkunders tillväxt, öka andelen funktionsåtaganden, tillväxt i försäljningen av tjänstelösningar för teknisk dokumentation, tillväxt i verksamheten i Kina och digitalisering.

Konkurrensfördelar

Vår affärsmodell är baserad på funktionsåtaganden (Managed Services) som tjänst. Funktionsåtaganden är förpackade och produktifierade lösningar där kunden köper resultat snarare än tillfällig personal eller arbetstimmar. Läs mer

Vision och värderingar

Läs mer

Board of Directors & Management (English)

Operating environment (English)

Historik

Etteplan har satt standarden inom teknisk design i 30 år. Företaget har varit en pionjär i utvecklingen av teknisk design och metoder, såväl som nya affärsmodeller.

Event & webinar

Corporate responsibility (English)

Financial responsibility

Profitability is a basic precondition for responsible business. Etteplan’s revenue and operating profit continued to grow in 2017. Revenue grew by 16.8 per cent to EUR 214.8 (183.9) million. Our operating profit was EUR 15.5 (10.1) million. We pay taxes on our profits in all of the countries we operate in. Etteplan’s operations have significant economic impacts on many different stakeholders arising from the taxes, wages, dividends and financial expenses that we pay. Läs mer

Personnel and social responsibility

Personnel and leadership development, providing career opportunities and treating employees equally are at the core of Etteplan’s human resource management. Etteplan’s Code of Conduct is the foundation of the company’s human resource management. Läs mer

Environmental responsibility

The day-to-day work of Etteplan’s environmental management is based on the standards specified in the ISO 14001 environmental system. The goals of our environmental policy include minimizing the environmental impacts of our own operations, training our personnel to recognize the environmental impacts of their work, and helping our partners observe responsibility in environmental matters. Läs mer

Responding to stakeholder expectations

Läs mer

Corporate responsibility reporting

Läs mer

Quality

Läs mer

Code of conduct

Etteplan acknowledges the importance of proper business conduct and good  reputation being in its long-term interest as these create loyalty and trust in employees, shareholders, other stakeholders and the communities in which Etteplan operates. This is why we have written this Code of Conduct (“the Code”). The purpose of the Code is to present and communicate our common set of ethical values and business principles to all employees and stakeholders as well as to give internal guidance in our daily business. Etteplan encourages its suppliers and other business partners within its sphere of influence to adopt the principles of this Code. Läs mer