Close

Etteplan förbättrar effektiviteten på dokumenthanteringen på Fortum Hydro med hjälp av AI

Pressmeddelanden - Published: 26.06.2019 - 10:00:00
Åter till Pressreleaser

Etteplan Pressmeddelande 26.6.2019 9.00 

-Etteplan har skött dokumenthanteringen för Fortum Hydro sedan 2014. Nu undersöker Etteplan och Fortum möjligheterna att automatisera dokumenteringsprocessen med hjälp av kognitiva teknologier.

Under de många år som Fortums 120 vattenkraftverk i Sverige varit verksamma har man gjort hundratusentals ritningar, listor och projektdokument i olika källsystem. Nya dokument produceras och gamla uppdateras hela tiden. Investeringsprojekt och serviceåtgärder är ett bra exempel på hur man använder dokument som fastighetsritningar och projektdokumentation samt fel- och serviceuppgifter. Fastigheternas och anläggningarnas uppgifter bör vara uppdaterade och lättillgängliga och motsvara de fysiska vattenkraftverken för att stöda Fortums affärsverksamhet.

Många fördelar med kognitiva teknologier

Med kognitiva teknologier avses teknologi som imiterar människans tankeprocesser. Användningen av kognitiva teknologier för att digitalisera fastigheters och anläggningars dokument i olika källsystem och sammankoppla dem med tillgångar och arbetsbestämmelser kan bidra till att filtrera väsentlig information där den behövs.

Utifrån sina studier anser Etteplan att användningen av kognitiva teknologier inom dokumenthanteringen förbättrar företagets tjänster inom dokument- och informationshantering. Med hjälp av kognitiva teknologier kan datorn förstå viktiga kopplingar mellan olika dokument, arbetsorder och tekniska dokument, samt hur de ska sorteras och levereras till kraftverksdirektörer, projektledare eller servicetekniker när de behövs. Detta sparar enormt mycket tid jämfört med manuell databehandling.

”Enkelt uttryckt kan användningen av kognitiva plattformer som utnyttjar maskininlärning och AI inom detta område spara både tid och frustration när man söker efter rätt information, samt minska risken för felaktiga beslut. Och viktigast av allt: det minskar risken för personskador”, säger Eric Tengstrand, Global Service Solutions Director på Etteplan.

Mot förebyggande underhåll

En annan sak som tagits upp i undersökningen är användningen av kognitiva teknologier för att lösa och förebygga tekniska problem: en dator kan till exempel lära sig att känna igen orsakerna till problem som upprepas ofta. Det är ett steg mot kognitivt förebyggande underhåll, där datorn rekommenderar sätt att lösa funktionella brister redan innan de utvecklas till egentliga fel.

”Fortum anser att detta projekt, som genomfördes tillsammans med Etteplan, är ett mycket viktigt led i den kommande utvecklingen inom digitaliseringen. Det har varit ett intressant projekt som bekräftat att dessa lösningar kommer att bli en naturlig del av våra processer i framtiden”, säger Martin Lindström, Head of Asset Management på Fortum Hydron.

”Samarbetet med Fortum Hydron återspeglar Etteplans förmåga att se betydande möjligheter i att utnyttja nya teknologier, såsom AI, i serviceutbudet,” sammanfattar Tengstrand.

Mer information:
Eric Tengstrand, Director, Global Service Solutions, Technical Documentation Solutions, Etteplan, tfn 070 757 74 40
Outi Torniainen, kommunikations- och marknadsföringschef, Etteplan Oyj, tfn. +358 10 307 3302

Kort om Etteplan
Etteplan Oyj:s tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktion,program och inbäddade system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte cirka 236 miljoner euro 2018. Bolaget har över 3 300 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com 

Fortum i korthet
Fortum (FORTUM Nasdaq Helsinki) är ett ledande företag inom förnybar energi som tillhandahåller elektricitet, värme och avkylning såväl som smarta lösningar för energieffektivitet till sina kunder. www.fortum.com