Close

Etteplan investerar i automations- och robotutveckling – anställer upp till 30

Pressmeddelanden - Published: 11.02.2021 - 09:25:41
Åter till Pressreleaser

PRESSMEDDELANDE 11.1.2021

Etteplan investerar i automations- och robotutveckling – anställer upp till 30

Den tekniska utvecklingen har gjort automation och robotteknik till ett smart alternativ för allt fler företag. Många har redan idag en robot som kollega.

Det globala ingenjörsföretaget Etteplan satsar kraftigt på att utöka sin kompetens inom automation och robotteknik och rekryterar därför 20–30 automationsingenjörer i Finland och Sverige.

Etteplan är listat på Helsingforsbörsen. Företaget har hjälpt tiotals kunder att automatisera sin produktion och ambitionen är nu att bli global ledare inom robotteknik och produktions­automation.

Företagens intresse för automation och robotteknik har ökat snabbt under de senaste åren. Priset på robotar har gått ner och den tekniska utvecklingen har varit mycket snabb. Coronakrisen skakade om världsekonomin och visade att värdekedjor som är utspridda över flera kontinenter blir en risk när störningar inträffar.

”En robot kostar lika mycket i Kina som i Norden, och den tekniska utvecklingen har gjort att allt fler arbetsmoment kan automatiseras. Företag har fördelar av att allt emellanåt se över sina produktionsprocesser. Automation sparar inte bara kostnader, utan förbättrar också kvaliteten och minskar arbetsbelastningen och antalet olycksfall”, säger Riku Riikonen, chef för Engineering Solutions vid Etteplan.

Automation anses vanligen vara lönsamt för produktion som har stor volym och liten variation. Den snabba utvecklingen under den senaste tiden har dock gjort automationen till ett alternativ för företag som har större variation i produktionen och mindre volymer för de enskilda produkterna.

”En ny trend är att roboten allt oftare samarbetar med människor och processen i övrigt för att göra produktionen mer flexibel och effektiv. Nya effektiva säkerhetskomponenter tillsammans med robotteknik ger betydligt ökad lokaleffektivitet och flexiblare materiallogistik”, säger Riikonen.

Etteplan är ett branschledande företag. Till kunderna hör företag med B2B- och B2C-verksamhet, till exempel ABB, Boliden, Fortum, Husqvarna, Kone, Neste, Sandvik, Siemens och Wärtsilä. Etteplan har nära samarbete med universitet och högskolor.

”Etteplans mångsidiga kundkrets innebär mångsidiga arbetsdagar. En del av våra medarbetare jobbar med många olika kunder, andra vill arbeta närmare ihop med vissa kunder. På Etteplan får man jobba med både teori och praktik. Vi har inga färdiga lösningar, utan bygger upp dem efter varje kunds behov”, säger Riikonen.

Mer information

Riku Riikonen, Senior Vice President, Engineering Solutions, Etteplan, tfn 050 522 8255

Outi Torniainen, Senior Vice President, Marketing and Communications, Etteplan, tfn 010 307 3302

Se lediga jobb här!

Om Etteplan

Etteplans tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktion, mjukvaror och inbyggda system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplans omsättning uppgick till cirka 263 miljoner euro 2019. Bolaget har idag över 3 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com