Close

Etteplan och Sulzer Pumps stärker samarbetet i Sverige

Pressmeddelanden - Published: 12.06.2013 - 12:15:00
Åter till Pressreleaser

12.06.2013 Pressmeddelande

- Det strategiska partnerskapet främjar Sulzer Pumps Sweden AB:s tillväxtmål i Skandinavien

Etteplan, ett företag specialiserat på konstruktion av industriutrustning och lösningar för teknisk produktinformation, och Sulzer Pumps utökar sitt samarbete till att omfatta Sulzer Pumps verksamhet i Sverige. Sulzer Pumps är en världsledande tillverkare av pumpar med över 20 produktionsenheter runt om i världen.

Avtalet innebär att Etteplan kommer att tillhandahålla konstruktionstjänster för omrörare och lösningar för teknisk produktinformation till Sulzer Pumps Sweden AB.

Sulzer Pumps Finland Oy och Etteplan har samarbetat sedan år 2004, då Sulzer outsourcade en stor del av företagets konstruktionsverksamhet för omrörare till Etteplan.

”Vi valde Etteplan på grund av företagets djupgående expertis och kännedom om konstruktionskraven för våra avancerade omrörare. Vårt långa partnerskap erbjuder många fördelar för Sulzer, bland annat kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet”, säger Peter Törnqvist, inköpschef på Sulzer Pumps Sweden AB.

Mer information ges av:

Matts Eriksson
Regional Manager
Etteplan
Tel. +46 (0)70 310 33 90

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 (0)40 756 9620