Close

Etteplan samarbetar med Lamor inom utvecklingen av en ny generation oljeskimmersystem

Pressmeddelanden - Published: 09.08.2012 - 12:44:00
Åter till Pressreleaser

09.08.2012 Pressmeddelande

- De nya skimmersystemen kommer att förbättra nödberedskapen för oljesaneringsoperationer över hela världen 

Etteplan och Lamor Corporation ska gemensamt utveckla ett innovativt skimmersystem för användning i oljesanering. Lamor är ett finländskt privatägt företag som är specialiserat på avancerad utrustning för oljesanering och bekämpning av oljespill. Etteplan är ett finländskt börsnoterat företag som är specialiserat på industritekniska lösningar och teknisk produktinformation.

Etteplan fick i uppdrag av Lamor att gemensamt utforma och utveckla ett användningsklart oljesaneringssystem med innovativ mobilitet och funktionalitet som tidigare inte funnits för oljeuppsamlare, så kallade skimmers. Detta nästa generations oljesaneringssystem består av en skimmer samt lyftmekanism, fästutrustning och en bom, som ryms i en mobil 20-fots container. Traditionella skimmersystem är utformade för att monteras på särskilda oljesaneringsfartyg.

Tack vare sin banbrytande funktionalitet och mobilitet kan nästa generations skimmersystem installeras effektivt på alla fartyg med ett plant däck. De nya skimmersystemen är helt färdiga för användning inom 10–15 minuter efter installationen och förbättrar beredskapen för att inleda oljesaneringsoperationer på vilket fartyg som helst med ett plant däck.

”De nya mobila skimrarna är ett utmärkt tillskott till Lamors utrustningsarsenal för oljespillsåtgärder och kommer att innebära en betydande effektivitetsförbättring för oljesaneringsinsatser över hela världen. Etteplans expertis och tidigare erfarenhet inom utformning av högeffektiva mekaniska och hydrauliska lösningar ger våra nya skimmersystem en verklig konkurrensfördel”, säger Fred Larsen, Lamors verkställande direktör.

För mer information, vänligen kontakta:

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan Oyj
Tel.
+358 40 756 9620

Om Etteplan 

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar åt globala tillverkare av industriutrustning. Etteplan är specialiserade på att höja effektiviteten på teknik- och produktutvecklingsprocesser såväl som på att öka produkters konkurrensfördelar under alla steg av produktens livscykler. Våra experters kompetens och innovationsförmåga syns i otaliga industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplan är ett av de ledande ingenjörsföretagen i Norden och det största och äldsta nordiska konsultföretaget i Kina. Etteplans ingenjörsenheter i Kina förser lokala och globala företag med kostnadseffektiva och högkvalitativa ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar.

Etteplan är ett finskt börsnoterat företag med nästan 1800 anställda experter i Finland, Sverige, Holland och Kina. År 2011 hade Etteplan en omsättning på 119,4 miljoner (EUR). Etteplans aktier finns på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V.

www.etteplan.com