Close

Etteplan utvecklar banbrytande biopsi-instrument för NeoDynamics

Pressmeddelanden - Published: 19.06.2012 - 13:32:00
Åter till Pressreleaser

19.06.2012 Pressmeddelande

Det nya biopsi-instrumentets innovativa provtagningsteknik kommer att förbättra processen vid bröstcancerprover samt ge mer exakta resultat och vara mer skonsam för patienterna.

Etteplan som specialiserar sig på konstruktion av industriell utrustning, lösningar för teknisk produktinformation och medicinsk teknik har fått en betydande order av NeoDynamics för utveckling av ett banbrytande biopsi-instrument för bröstcancerdiagnostik. NeoDynamics är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar utrustning för säker diagnostik och minimalt invasiv behandling av bröstcancer.

Instrumentet bygger på NeoDynamics Fourier-teknik, som har minimal påverkan på vävnaderna och minskar risken att tumörceller sprids i kroppen vid provtagning. Tekniken är dessutom mer skonsam för patienten tack vare minimala ingrepp med nålen. Den globala marknaden för cancerbiopsier beräknas till över en miljard dollar.

Etteplans produktutvecklingsprojekt för NeoDynamics omfattar utformning och utveckling av ett produktionsfärdigt biopsi-instrument som uppfyller de senaste myndighetskraven för medicinska instrument samt dokumentation inklusive underlag för CE-märkning. I projektet ingår även projektledningstjänster, som nyttjar Etteplans kompetenser inom konstruktion och produktutveckling. ”Etteplans expertis inom det medicintekniska och det regulatoriska området samt företagets certifierade utvecklingsprocess var avgörande faktorer för NeoDynamics beslut att inleda samarbetet med denna unika innovationsprodukt”, förklarar Peter Sellei, vd för NeoDynamics.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristian Niklasson
Director Sweden East & North
Etteplan Oyj
Tfn. +46 8 674 12 40

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Tfn. +358 40 756 9620


Om Etteplan

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar åt globala tillverkare av industriutrustning. Etteplan är specialiserade på att höja effektiviteten på teknik- och produktutvecklingsprocesser såväl som på att öka produkters konkurrensfördelar under alla steg av produktens livscykler. Våra experters kompetens och innovationsförmåga syns i otaliga industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplan är ett av de ledande ingenjörsföretagen i Norden och det största och äldsta nordiska konsultföretaget i Kina. Etteplans ingenjörsenheter i Kina förser lokala och globala företag med kostnadseffektiva och högkvalitativa ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar.

Etteplan är ett finskt börsnoterat företag med nästan 1800 anställda experter i Finland, Sverige, Holland och Kina. År 2011 hade Etteplan en omsättning på 119,4 miljoner (EUR). Etteplans aktier finns på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V.

www.etteplan.com