Close

Husqvarna Group och Etteplan fortsätter sitt framgångsrika outsourcingsamarbete inom teknisk information med fokus på digitalisering och användarcentrerat innehåll

Pressmeddelanden - Published: 20.05.2021 - 10:00:00
Åter till Pressreleaser

Etteplan, Pressmeddelande, 20 maj 2021, kl. 09.00 CET

Etteplan och Husqvarna Group, en världsledande tillverkare av utomhusprodukter och innovativa lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel, har enats om att fortsätta sitt framgångsrika outsourcingsamarbete inom teknisk information.

Avtalet är en förlängning av ett befintligt samarbete som inleddes 2015 när Husqvarna Group outsourcade produktion och underhåll av all sin tekniska information till Etteplan för samtliga produkter och varumärken. Under denna period har Etteplan implementerat globala processer och lösningar för att ytterligare förbättra produktiviteten och kvaliteten på den tekniska informationen. Outsourcingsamarbetet har varit mycket framgångsrikt och resulterat i avsevärda kostnadsbesparingar, förbättrad kvalitet, minskad miljöpåverkan men även i större enhetlighet och digitalisering inom Husqvarna-koncernen.

”Vi är glada över att gå vidare med vårt samarbete med Etteplan, som redan är mycket väl insatta i vår verksamhet. Vi är fast beslutna att utveckla kvaliteten på vår tekniska information ytterligare tillsammans med Etteplan. Det nya avtalet gäller i tre år och syftar till att framtidssäkra den tekniska informationen genom digitalisering och användarcentrerat innehåll. Det gör det också möjligt för oss att få tillgång till den senaste tekniken och expertisen, samtidigt som vi kan fokusera på vår kärnverksamhet", säger Andreas Rangert, VP Tree Pro Customer Unit & Technology Operations, Husqvarna Division.

"Att Husqvarna nu ger oss fortsatt förtroende att fortsätta hjälpa dem att förbättra sin tekniska information visar att de är nöjda med det vi har levererat och att de tror på våra tjänster", säger Mikael Vatn, SVP, Technical Documentation, Etteplan.

Etteplans servicelösning för Husqvarna bygger på fördefinierade processer och en effektiv arbetsgång. Etteplan kommer fortsatt att ha det övergripande ansvaret för produktionen och utvecklingen av tekniska informationstjänster för kunden. Produktiviteten för servicemodellen mäts regelbundet utifrån ett antal indikatorer som man enas om tillsammans med kunden.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Vatn, SVP, Technical Documentation Solutions, Etteplan Sweden, tel. +46 70 881 48 20
Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tel. +358 10 307 3302

Husqvarna Group i korthet
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av utomhusprodukter och innovativa lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. I Husqvarnas produktsortiment finns motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är också ledande i Europa inom produkter för trädgårdsbevattning och är en global ledare inom skärutrustning och diamantverktyg för bygg- och stenbranschen. Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärken som Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via återförsäljare och detaljhandeln till konsumenter och yrkesverksamma i mer än 100 länder.

Etteplan i korthet
Etteplan levererar lösningar inom mjukvara och inbyggda system, lösningar för industriell utrustning och anläggningsteknik,  samt tekniska dokumentationslösningar till världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften hos våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer under hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa teknik kan ses i många industriella lösningar och vardagsprodukter.

År 2020, omsatte Etteplan cirka 260 miljoner euro. Företaget har idag cirka 3 300 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd under tickern ETTE. www.etteplan.com